Samtykkeskjema til sammenslåingen

Årsmøtet 10. mars i år vedtok å slå sammen sameiene Blindernveien 2 og 4 til ett boligsameie.

Formålet med sammenslåingen er å spare penger (90 000 til 120 000 kr årlig) + lette administrasjonen av sameiene.

Styret har jobbet med saken en stund, og har sendt ut en del informasjon tidligere. Nå begynner vi å nærme oss å kunne starte selve sammenslåingsprosessen.

Vi har fått god hjelp av Dalan advokatfirma, Statens kartverk og Oslo kommune. Skjemaene og prosessen er kontrollert og grundig gjennomgått!

Du må levere samtykkeskjema senest 20. august

Alle seksjonseierne må skrive under på et samtykkeskjema for at vi skal kunne gjennomføre reseksjonering + flytte pant.

Du må levere skjemaet senest torsdag 20. august, men send det gjerne inn før! Det enkleste er om du kommer på årsmøtet som er den dagen, da ordner vi vitneunderskrifter og slikt samtidig.

Om du ikke kan komme på årsmøtet må du legge skjemaet i styrepostkassa senest 20. august kl 17. Du kan også sende det i posten til Anine Terland, Blindernveien 4, 0361 Oslo (må postlegges senest 19. august). Skjemaet kan ikke sendes elektronisk.

Alle har fått tilsendt et skjema i posten. Om du har mistet skjemaet eller trenger flere kan du skrive ut et nytt.

Informasjon om prosessen

Styret har laget et grundig informasjonsskriv der du kan lese om prosessen, hva som skjer og en uttømmende forklaring til skjemaet du skal skrive under på.

Informasjonsskrivet er sendt ut til alle seksjonseierne i posten. Vi sendte også ut en foreløpig versjon av informasjonsskrivet på e-post for noen uker siden.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.