Sammenslåingen er (nesten) ferdig!

10. februar 2016 ble hoveddelen av sammenslåingen av Blindernveien 2 og 4 avsluttet. Hurra!

10. februar fikk vi bekreftet at Statens kartverk og Oslo kommune har godkjent og gjennomført selve sammenslåingen av sameiene. 15. februar godkjente Brønnøysundregistrene fusjonen av selskapene. Det vil si at sameiene nå er slått sammen, eiendommene er slått sammen og alle pant/heftelser er flyttet fra gamle til nye seksjonsnummer.

Se hva som har skjedd i sammenslåingsprosessen så langt.

OBS! Alle leilighetene i Blindernveien 4 har fått nye seksjonsnummer (46-90). Du kan ikke bruke de gamle numrene (1-45) mer.

Det gjenstår én liten detalj før sammenslåingen er helt fullført: Å justere ned andelsbrøkene for vaskerileilighetene slik at disse blir i samsvar med faktisk areal. Det vil skje i løpet av noen få uker.

Sammenslåingen ble vedtatt av årsmøtet i mars 2015, og hele prosessen har altså tatt 10 måneder. Våren/sommeren 2015 gikk med på å finne ut av hvordan sammenslåingen skulle foregå, og å ha møter med Oslo kommune og Kartverket. Det er svært uvanlig at boligsameier blir slått sammen, så det var nypløyd mark for alle parter. Høsten 2015 gikk med på å samle inn samtykker fra alle seksjonseierne + samle inn alle pantedokumenter fra bankene. Det ble også ryddet i svært mange gamle, feilaktige heftelser som var registrert i grunnboka.

Kostnader og besparelser

Formålet med å slå sammen sameiene var å spare penger og forenkle administrasjonen av sameiene. Til årsmøtet i 2015 ble det antydet at sammenslåingen kom til å koste rundt 400 000 kr og at det ville ta 5-6 år å spare inn dette beløpet. Vi kan nå glede alle med at det vil ta kortere tid å spare inn summen!

I 2015 betalte sameiene 299 000 kr i honorar til Dalan advokatfirma AS, som har bistått oss i sammenslåingen. I 2016 vil det trolig påløpe rundt 100 000 kr i utgifter til tinglysingsgebyr og advokat. Utgiftene er altså på nivå med det som ble antydet på årsmøtet.

I 2015 betalte sameiene 180 000 i forsikring. Med ca 2,5 % prisstigning ville dette i 2016 utgjøre ca 185 000 kr. I 2016 ble forsikringsavtalen reforhandlet p.g.a. sammenslåingen og prisen redusert til 109 000 kr, en besparelse på 76 000 kr. I 2015 betalte sameiene 185 270 kr i honorar til forretningsfører. Med prisstigning ville dette i 2016 utgjøre ca 190 000 kr. Honoraret ble redusert til 121 500 kr, en besparelse på 68 500 kr.
Andre kostnader vil trolig også bli redusert, bl.a. vedlikeholdsavtalene, etter hvert som avtalene går ut og de reforhandles.

Samlede besparelser ved sammenslåingen så langt er altså 144 500 kr per år. Utgiftene til sammenslåingen vil bli tjent inn etter ca 2,5 år p.g.a. de reduserte kostnadene.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.