Pant og heftelser flyttet til nye seksjonsnumre

Dokumentene i forbindelse med sammenslåingen er nå ferdigbehandlet av Statens kartverk (tinglysing). Pant og heftelser for leilighetene i Blindernveien 4 er nå overført til de nye seksjonsnumrene i det sammenslåtte sameiet.  Prosessen med å slå sammen sameiene nærmer seg slutten. Det er usikkert når den blir avsluttet.

Årsmøtet i mars år vedtok å slå sammen sameiene. Styret samlet deretter samtykker fra alle seksjonseierne og alle bankene som har pant i seksjonene.

Alle dokumentene ble sendt til Oslo kommune i november. De har utvidet Sameiet Blindernveien 2 med 45 nye seksjoner slik at det nå er til sammen 90 seksjoner i sameiet. Dokumentstabelen ble så sendt videre til Kartverket, som har registrert pantedokumenter på de nye seksjonene og slettet fra de gamle.

Dokumentstabelen går nå tilbake til Oslo kommune som så vil formelt slette Sameiet Blindernveien 4 (gnr. 46, bnr. 90) fra grunnboka. Etter at det er gjort vil vi gjøre en ny reseksjonering av det gjenværende sameiet for å justere sameiebrøken, og så er endelig prosessen avsluttet!

Se info om sammenslåingsprosessen steg for steg.

Vi sender ut mer informasjon etter hvert som vi vet mer. Tinglysingssperrene i Blindernveien 4 vil først bli fjernet når hele prosessen er avsluttet.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.