Varsel om ekstraordinært årsmøte 20. august 2015

Styret vil med dette varsle om at det vil bli ekstraordinære sameiermøter i Sameiet Blindernveien 2 og Sameiet Blindernveien 4 torsdag 20. august kl 18.30 i Vestre Aker menighetshus.

Endelig innkalling vil sendes ut 8-20 dager før møtet, i tråd med vedtektene.

Tema for møtet

Årsmøtet tidligere i år vedtok å slå sammen de to sameiene våre til ett sameie.

Sameiene har like vedtekter, men nye vedtekter for det sammenslåtte sameiet må likevel formelt vedtas av et årsmøte. Se utkast til nye vedtekter (sendes ut på papir før møtet).

Siden vi likevel må ha et ekstraordinært årsmøte benytter vi anledningen til å informere om sammenslåingen av sameiene + samle inn samtykkeerklæringer og fullmakter.

Informasjon om sammenslåingen ble sendt ut til alle seksjonseierne 2. juli 2015 sammen med samtykkeerklæring (et skjema som alle seksjonseierne må skrive under på. Frist for å sende inn dette skjemaet er 20. august kl 17.

Dersom du kan komme på møtet

Ta med deg samtykkeskjemaet (vedlagt) og skriv under på skjemaet på møtet. Da kan vi ordne vitneunderskrifter og andre formalia samtidig.

Dersom du ikke kan komme på møtet

Det er fint om du gir en annen seksjonseier fullmakt til å stemme for deg.

Du må også sørge for å ha skrevet under samtykkeskjemaet og legge dette i styrepostkassa før 20. august kl 17. Du må da ordne to vitneunderskrifter på egen hånd (spør gjerne to av naboene dine).

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.