Referat fra sameiermøte i Blindernveien 2, 31. mars 2008

Blindernveien 2: Innkalling til sameiermøte 2008

Referat fra ordinært sameiermøte i sameiet Blindernveien 2.

1. Åpning og konstituering
15 seksjonseiere var representert, herav 6 ved fullmakt.
Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen.
Sameiermøtet ble erklært for lovlig satt.
Til møteleder ble valgt Trine Krok.
Til referent ble valgt Reidun Grodås.
Til å undertegne protokollen ble valgt Åse Ålovsrud.

2. Styrets beretning ble gjennomgått
Sameiets regnskap ble gjennomgått og kommentert. Det foreliggende regnskap ble deretter enstemmig vedtatt sammen med styrets beretning.

8. Pkt. 8 ble behandlet. Søknad fra ”mobil-basestasjon”. Ingen stemte for dette. Det ble følgelig avslått.

3. Budsjettforslaget for 2008 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

4. Til styrets honorar for 2007 ble fastsatt kr.60.000.5. Til styret ble enstemmig valgt:
Styreleder: Trine Krok Bl. 4
Nestleder: Anne Halvorsen Bl. 4
Styremedlem: Vegard Strand Bl. 2
Styremedlem: Hanne Bjørnstad Bl. 2
Styremedlem: Inger Ganer Bl. 4
Varamedlem: Ivar Haug Bl. 2

6. Vedlikehold.

6.1 Vegard Strand redegjorde for terrassene i toppetasjen, 2 stk. Arbeidet ble vedtatt i 2007 og forutsettes utført i 2008/2009.

6.2 Asfalt på parkeringsplass + innkjøring til Blindernveien 2. Pris ca. kr. 150.000,- for begge sameiene. Dette ble enstemmig vedtatt. Merking av parkeringsplasser må utføres.
Dette kan gjøres på dugnad. Det ble også reist ønske om planting av nye trær langs veien, de gamle er i dårlig forfatning.

7. Arbeidet med asfaltering finansieres av årets budsjett.9. Sameiemøtet gav styret fullmakt til en delvis ekstra nedbetaling av sameiets lån.

10. Digitale TV-kabel anlegg.

Saken utsettes inntil videre.

11. Det ble enstemmig vedtatt at sameiets vedtekter tilknyttet pkt. 1, siste avsnitt, utgår.

12. Eventuelt

  • Informasjon til beboerne ønsker styret å følge opp nærmere.
  • Det ble anmodet om at beboerne tar hensyn til hverandre. Hvis noen plages av støy/sjenanse må skriftlig klage sendes til styret.
  • Forslag til valgkomite Siri Aabel sammen med Ola-Erik Svånå.
  • Dugnad avholdes 14. mai kl. 18 med servering av pølser, kaker og mineralvann.

Åse Ålovsrud
Sign.

Trine Krok
Møteleder sign.

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.