Referat fra ekstraordinært sameiermøte

Vestre Aker menighetshus, torsdag 20. august kl 18.30.

Styreleder Anine Terland åpnet møtet.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Saklisten ble enstemmig godkjent.

Anine Terland ble valgt til møteleder.

Nina Bakken ble valgt til referent.

Einar Nygaard og Sigurd Tønsberg ble valgt til å skrive under referatet.

Representerte seksjoner:

  • Blindernveien 2: 27 seksjoneiere var representert. 15 ved frammøte. 12 ved fullmakt.
  • Blindernveien 4: 27 seksjoneiere var representert. 19 ved frammøte. 8 ved fullmakt.

2. Informasjon om sammenslåingen av sameiene

Erik Bolstad orienterte. Det var sendt ut grundig informasjon på forhånd. Styret svarte på spørsmål.

3. Vedtekter for det nye sameiet

Anine Terland la fram de nye vedtektene.

Styrets forslag til vedtak var:

Sameiet Blindernveien 2 og Sameiet Blindernveien 4 skal slås sammen til ett sameie. Utkast til vedtekter for det nye Sameiet Blindernveien 2 og 4 vedtas. Styret fyller ut informasjon om bruksnummer / dato for opprettelse når dette er klart.
Eierbrøken skal være basert på bruttoarealet for hver leilighet slik det ble oppmålt i 2010. Styret fastsetter den endelige eierbrøken i samsvar med dette.

Forslaget ble enstemmig godkjent av begge sameiermøtene. Det var ingen avholdende.

Anine Terland hevet møtet kl 19.

Nina Bakken
referent

Referatet godkjennes,
Sigurd Tønsberg og Einar Nygaard

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.