Ekstraordinært årsmøte 20. august

Det innkalles til felles ekstraordinært sameiermøte for Sameiene Blindernveien 2 og 4 torsdag 20. august 2015 kl. 18.30 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B.

Det vil foretas separate avstemninger for hvert av sameiene.

Formålet med møtet er å vedta nye vedtekter for det sammenslåtte sameiet + samle inn samtykkeerklæringer og fullmakter fra seksjonseierne.

Informasjon om sammenslåingen ble sendt ut til alle seksjonseierne 2. juli 2015 sammen med samtykkeerklæring (et skjema som alle seksjonseierne må skrive under på).

Dersom du kan komme på møtet

Ta med deg samtykkeskjemaet (om du har mistet det kan du skrive ut et nytt).

Vi ordner vitneunderskrifter og andre formalia på møtet. Du trenger m.a.o. ikke ha fylt ut vitneunderskriftene før du kommer på møtet.

Dersom du ikke kan komme på møtet

Gi en annen seksjonseier fullmakt til å stemme for deg.

Du må også sørge for å ha skrevet under samtykkeskjemaet og legge dette i styrepostkassa innen torsdag 20. august kl 17. Du må da også ordne to vitneunderskrifter på egen hånd (spør gjerne to av naboene dine).

Dagsorden

 1. Konstituering
  Valg av møteleder, valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Informasjon om sammenslåingen av sameiene
  Det blir anledning til å stille spørsmål. Les gjerne informasjonen om sammenslåingen før møtet.
 3. Nye vedtekter for Sameiet Blindernveien 2 og 4
  Sameiene har tidligere hatt identiske vedtekter. Første del av vedtektene (den delen som beskriver hvor mange leiligheter sameiene består av) må likevel formelt vedtas av et årsmøte.
  I forbindelse med sammenslåingen ønsker vi også å rette en feil som oppstod da vaskerileilighetene ble seksjonert ut. Disse leilighetene har fått for høy andelsbrøk, og betaler en urimelig høy andel av felleskostnadene. I nye vedtekter er disse seksjonene justert ned fra 720 andeler til 545 andeler.
  Forslag til vedtak:  Sameiet Blindernveien 2 og Sameiet Blindernveien 4 skal slås sammen til ett sameie. Utkast til vedtekter for det nye Sameiet Blindernveien 2 og 4 vedtas. Styret fyller ut informasjon om bruksnummer / dato for opprettelse når dette er klart.

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.