Årsmøte 11. mars 2013

Det blir årsmøte for sameiene 11. mars 2013 i Vestre Aker menighetshus. Innkalling og sakspapir blir sendt ut 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene).

Sakspapirene er omfattende til dette årsmøtet, hele 60 sider! Over halvparten av papirene er regnskap og OBOS’ rapport om fasadeoppussingen. Dersom du ikke har tid til å lese alt er det særlig viktig at du leser side 28 til 31, her er fasadeoppussingen oppsummert.

Sakspapirene blir sendt ut i posten. Du kan også laste dem ned i PDF-format.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å undertegne referatet.
 3. a) Godkjenning av styrets årsberetning. Sakspapir side 3-11.
  b) Godkjenning av resultatregnskap og balanse for 2012 i revidert stand, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Sakspapir side 13-27.
 4. Styrets honorar for 2012. Årsmøtene de siste årene har vedtatt at styrehonorarert skal reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Forslag om styrehonorar i henhold til denne praksisen er kr 62 800 per sameie.
 5. Fasadeoppussing 2014. Sakspapir side 28-56.
  Det er særlig viktig at du leser side 28-31.

  a) Skal vinduene skiftes?
  b) Skal balkongene i fireromsleilighetene utvides?
  c) Ekstraordinære innbetalinger i juni 2013.
  d) Hvilken farge skal blokkene ha etter oppussingen?
 6. Vedlikeholdsplan: Styret foreslår at vedlagte vedlikeholdsplan vedtas for 2013 og foreløpig vedtas for 2014-2016. Sakspapir side 57-58.
 7. Budsjettforslag for 2013. Sakspapir side 13-25.
 8. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité. Sakspapir side 59.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.