Årsmøtet vedtok utskifting av alle vinduer

På årsmøtet 11. mars ble det vedtatt at alle vinduene i Blindernveien 2 og 4 (med unntak for vinduer skiftet siste tre år) skal skiftes. Seksjonseierne vil også få tilbud om å skifte balkongdører.

Det ble vedtatt å kreve inn 600 000 i ekstraordinære innbetalinger per sameie (i snitt 13 000 kr per seksjon). Du kan se summene fordelt per leilighetstype på side 31 i sakspapirene.

Det ble ikke flertall for å utvide balkongene.

Spørsmålet om hvilken blåtone blokkene skal ha etter oppussingen ble utsatt til et ekstraordinært årsmøte til høsten.

Anine Terland ble valgt til ny styreleder. Se resten av styret.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.