Ekstraordinært årsmøte

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 6. november 2012 kl 18, Vestre Aker menighetshus.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av ny revisor
  3. Fasadeoppussing – valg av alternativ som skal utredes til årsmøtet i 2013
Dersom du ikke kan komme på møtet kan du gi en annen fullmakt til å stemme for deg. Fullmakten må gis til en navngitt person.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

  • Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 2. Valg av ny revisor

Sameiene har til nå hatt Vardens revisjonskontor som revisor, og har betalt 10 000 – 20 000 kr per sameie i året for tjenestene deres. Vår nye forretningsfører OBOS har langt gunstigere avtaler med revisorer, og har anbefalt oss å velge revisjonsfirmaet BDO. Dette er et anerkjent revisjonskontor med over 1000 ansatte i Norge. Prisen hos BDO vil være ca 7000 kr første år, deretter ca 4000 kr årlig.

Forslag til vedtak:

  • B2: Sameiet Blindernveien 2 velger revisjonsfirmaet BDO AS som ny revisor.
  • B4: Sameiet Blindernveien 4 velger revisjonsfirmaet BDO AS som ny revisor.

Sak 3: Fasadeoppussing – valg av alternativ for videre utredning

Styret har arbeidet med fasadeoppussing i over to år, og har lagt fram flere ulike rapporter og undersøkelser på årsmøtet. Kort oppsummert har Multiconsult konkludert med at fasadene våre er i dårlig stand, og må pusses opp innen 2014. De anbefaler etterisolering og etablering av ny fasade fordi dette samlet sett vil gi den mest holdbare og billigste løsningen sett over noen år.

Saken ble diskutert på årsmøtet i år, og styret skulle arbeide videre med to alternativer:

  1. Etterisolering med ca. 10 cm isolasjon og etablering av ny ytre fasade.
  2. Betongrehabilitering og maling a la oppussingene som ble gjort i1995 og 2000.

Styret har undersøkt begge alternativene, og har konkludert med at vi ikke kan anbefale alternativ 2 av flere grunner: Betongrehabilitering og maling vil ikke gi en holdbar løsning og vi risikerer å møtte gjøre alt arbeidet om igjen om noen år. Arbeidet som ble gjort i 2000 ble beregnet til å holde i 20-30 år, men har vist seg å være langt mindre holdbart. Alternativ 1 gir en rekke andre fordeler: Vi vil få reduserte fyringsutgifter, et bedre inneklima og penere eksteriør.

Oppsummert: Dersom begge alternativer skal utredes fram til årsmøtet vil dette føre til økning av kostnadene. Styret anbefaler derfor å bare gå videre med alternativ 1.

En representant for OBOS Prosjekt AS kommer på årsmøtet for å orientere om ulike oppussingsalternativer. OBOS Prosjekt har gjennomført flere lignende oppussingsprosjekter, og kan svare på spørsmål fra seksjonseierne om hvordan oppussingen best kan gjennomføres.

Forslag til vedtak:

  • Årsmøtet ber styret om å arbeide videre med etterisoleringsalternativet for fasadeoppussing i samarbeid med OBOS Prosjekt AS. På årsmøtet i 2013 skal det legges fram en samlet oversikt over kostnader og en framdriftsplan. Det skal legges fram forslag til fasadeoppussing med og uten skifte av vinduer.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.