Årsmøte 19. mars 2012

Det er ordinært sameiermøte for sameiene Blindernveien 2 og 4 mandag 19. mars 2012 kl 18.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B.

Årsmøtet blir felles for sameiene. Felles saker behandles samlet og separate saker hver for seg. Det vil foretas separate avstemminger for de enkelte punkter for hvert av sameiene.

Dersom du ikke kan komme på møtet, kan du gi styreleder, et styremedlem, en annen seksjonseier eller en annen person fullmakt til å stemme for deg.  I så fall må du fylle ut fullmaktsskjema.

Dagsorden

Les alle sakspapirene (PDF).

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å undertegne referatet.
 3. Godkjenning av styrets årsberetning. Les årsberetningen (side 3).
 4. Styrets honorar for 2011.
 5. Godkjenning av selskapets resultatregnskap og balanse for 2011. Regnskap B2 (side 12). Regnskap B4 (side 22).
 6. Orientering om vedlikeholdsarbeidet i årene som kommer, herunder fasadeoppussing. Les sakspapirene (side 30).
 7. Finansiering av vedlikeholdsarbeidet. Les de to finansieringsforslagene (side 33).
 8. Vedtak vedlikeholdsplan. Les forslaget (side 36).
 9. Innkommet forslag fra seksjonseier Gunnar Refsdal om felles internettforbindelse (fiber). Les forslaget.  Forslaget er trukket.
 10. Budsjettforslag for 2012. Budsjettforslag B2 (side 12). Budsjettforslag B4 (side 13).
 11. Valg. Forslag fra valgkomitéen (side 39).

Utredninger

Styret har fått gjennomført to utredningen av fasadene som vil bli lagt fram på årsmøtet:

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.