Søknad om utleie av eierseksjon

Styret skal godkjenne all utleie av eierseksjoner.

Søknad om utleie skal gjøres skriftlig (på papir) og skal undertegnes av både utleier og leietagere.

Leietagere må skrive under på at de har lest husordensreglene, punktet om støy er særlig viktig. Ved brudd på husordensreglene vil styret gi en advarsel. Ved tredje advarsel vil seksjonseier bli bedt om å avslutte leieforholdet umiddelbart.

Det må sendes søknad hver gang det er utskifting av leietagere. Alle leietagere skal underskrive søknaden.

Søknad om utleie av eierseksjon (PDF)

Søknaden legges i styrepostkassa eller sendes til forretningsfører.

Publisert 18.5.2009 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 7.9.2016 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.