Husbråk

I husordensreglene står det bl.a.:

Unødig støy som f.eks. bankelyder, fottrinn med hardt skotøy og høy lyd fra musikkanlegg må unngås.

Det skal være helt ro i huset og fellesarealet mellom kl 23.00 og 07.00.

Særlig om oppussing og støyende arbeider: Kortvarige / sporadiske arbeider: Nødvendig drillboring, banking eller lignende støyende arbeider er tillatt hverdager mellom kl 08.00 og 18.30, samt lørdag mellom kl 09.00 og 16.00.

For større arbeider, se husordensreglene, seksjon 4: Ro.

Hva gjør du hvis naboen bråker?

Ta først kontakt med naboen på en konstruktiv måte og forsøk å løse saken på egen hånd. Husk at det er lov til å ha sosiale sammenkomster, vær hyggelig og imøtekommende når du tar opp saken.

Dersom du ikke når fram, eller problemet gjentar seg kan du kontakte styret. Slike henvendelser skal skje skriftlig, helst på e-post.  Klagen må inneholde tidspunkter og hva slags type bråk det er snakk om.

Styret vil deretter kontakte den det klages på for å undersøke saken, før eventuelle sanksjoner.

Konsekvenser av husbråk

Styret fører en oversikt over husbråk i blokkene og gir advarsler.

Ved tredje advarsel er konsekvensene:

  • For leietakere: Styret vil kontakte seksjonseier og be om at leieforholdet blir avsluttet umiddelbart.
  • For seksjonseiere: Styret vil vurdere å gi advarsel om mulig tvangssalg, i henhold til Eierseksjonsloven

Publisert 4.5.2010 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 2.10.2021 av Ola Nordal.

blindernveien.no ble sist oppdatert 21.9.2021.