Vedlikeholdsoversikt

Lista nedenfor viser større vedlikehold som er utført i sameiene de siste 20 årene. Styret bruker denne oversikten for å planlegge framtidig vedlikehold. 

Siden lista også kan ha interesse for seksjonseierne, eiendomsmeglere o.a. publiserer vi den også på nettsidene.

Oversikten er ikke helt komplett, særlig i de tidligste årene. Se årsmeldingene for mer informasjon.

Styret har oversikt over det meste som er utført av vedlikehold tilbake til 70-tallet. Ta kontakt dersom du ønsker hele oversikten!

År Hvor Hva
2018UteområdetEtablert 7 nye parkeringsplasser utenfor B2
2018UteområdetAsfaltert og planert med kantstein etc. utenfor B2 samtidig med etablering av parkeringsplasser. Utført av Kristian Sørby AS
2018VentilasjonRenset ventilasjonsanlegget
2018VVSSkiftet og lagt hovedstoppekran i B2 lett tilgjengelig
2018VVSSkiftet og flyttet hovedstoppekran i B4 fra bod til fellesareal rett utenfor. Utført av Rørteknikk (både B2 og B4)
2017AnnetNy sirkulasjonspumpe i B4. Arbeidet utført av Rørmontasje
2017BrannsikringNytt brannvarslingsanlegg i begge blokkene med nye dektorer i leiligheter og fellesareal. Arbeidet gjennomført av Norsk Brannvern.
2017HeisNy frekvensomformer, B2
2017VVSTre nye pumper og en overhalt desember 2017, Xylem
2017VVSUtredning av alternative løsninger til pumpestasjon B2, Myhrer VVS AS
2016AnnetMontert sykkelstativ i to-etg: Haniss Tohøyd 16 plassers stativ
2016Inngangsparti (ute)Ringeklokkeanlegget i B2 (displayet og låsmekanismen i veggen) skiftet
2016Inngangsparti (ute)Sittebenker fastmontert i inngangspartiene
2016UteområdetFjernet gammelt kjettinggjerde rundt eiendommen og nytt tregjerde satt opp
2016VVSSkiftet blandeventil på varmeanlegget, sameiets del av anlegget
2016VVSRørinspeksjon av to rørsøyler i hver blokk. OK kvalitet.
2015KjellerEkspansjonskarene i B2 og B4 skiftet i januar/februar. Levert av Rørteknikk og SPG. Service fra Jarotech viste behov for utskfitning
2015TrapperomOppgradering og maling av innvendige inngangspartier og trapperom. Det ble lagt nytt linoliumsbelegg på gulvet i inngangspartiet. Orginalt terrassogulv under som evt. kan vurderes rehabilitert senere.
2015UteområdetOmfattende oppgradering av hagen. Plantet ca 20 syriner, 50 barlind, noen trær m.m..
2015UteområdetTo nye sittegrupper med bord til plattingen. Utemøbler som kan stå ute hele året
2014ElektriskNye utelamper. Typen heter Glashütte Limburg 8340, lever av lichtchef.de. Montert av Thorendahls elektriker.
2014ElektriskNy sensor for utelampene.
2014FasadeFasaden etterisolert. m/ 10 cm isolasjon. Nytt ytre skall m/ gjennomfarget puss. Skifer på sokkelen skiftet. Utført av Thorendahl.
2014FasadeNye husnummerskilt. Kopier av 50-tallsgateskilt i Oslo. Produsert av Croft Castings i England.
2014HeisB2: Nytt drivjul og wire. Utført av Euroheis.
2014Inngangsparti (ute)Skifer på gulvet i inngangspartiet ute skiftet. La varmekabler koplet til snøsmeltingsanlegg. Utført av Thorendahl
2014Inngangsparti (ute)B2: Ny inngangsdør
2014KjellerFlyttet vaskerier til fyrrommet. Snekkerarbeid utført av Hammertime AS. Elektrisk av Sinus Elektro.
2014TakTakene i begge blokkene skiftet. Nytt dekke. Gamle råteskader utbedret. Ny gesims. Nye beslag. Utført av Thorendahl.
2014VaskeriSkiftet alle vaskemaskiner og tørketromler i forbindelse med at vaskeriet ble flyttet til fyrrommet. Nye tørkeskap.
2014VinduerSamtlige 512 vinduer ble skiftet. Produsert av NorDan. Utført av VD Montasje AS (underleverandør til Thorendahl).
2014VinduerSkiftet cirka halvparten av balkongdørene. Seksjonseierne betalte selv, og fikk velge mellom skyvedør og vanlig dør. Utført av VD Montasje AS (underleverandør til Thorendahl).
2014VVSSkiftet de fleste stoppekranene i kjelleren. Utført av Hertzberg Varmeteknikk AS.
2013ElektriskSkiftet sikringsskap koplet til kloakkpumpene. Utført av Sinus elektro.
2013ElektriskMontert jordfeilalarm til kloakkpumpene. Utført av Sinus Elektro.
2013ElektriskSkiftet sikringer til fyrrommet i B4 til en modell som tåler høyere spenning ved jordfeil. Utført av Sinus Elektro.
2013KjellerUtskiftning av oppleggskraner for varmeanlegg i B 2 og B4. Utført av Rørteknikk AS
2013KjellerGulvene i kjelleren malt på dugnad.
2012BrannsikringBrannvarslingsanlegg m/ detektorer og sirene i hver leilighet. Montert av Troll Sikkerhet AS (Securitas Direct).
2012BrannsikringBrannventilasjon plassert på tak, koblet til brannvarslingsanlegget. Montert av Bryn Byggklima AS.
2012BrannsikringDet ble saget hull til luker og montert stiger fra 6 t.o.m. 3 etasje. Deretter utvendig stige ned til bakkeplan. Utført av Oppland Brannsikring.
2012TakNytt glasstak over trapperommene. Skiftet alle beslag. Utført av Kirkerud Glass AS.
2012TakNye soilrørhatter, nytt belegg på ventilasjonsrom, nye beslag på kanten av ventilasjonsrom, heistopp m.m. Utført av Olaf Johansens eftf. AS.
2012VentilasjonRenset ventilasjonsanlegget
2011ElektriskHovedtavle og vaskeritavle + sikringsskap i fellesarealene i B4 skiftet. Utført av Sinus Elektro.
2011Elektrisk81 av 88 seksjonseiernes underfordelere (sikringsskap) skiftet. Det er ikke lenger originale underfordelere fra 1959 igjen i byggene. Utført av Sinus Elektro.
2011VVSMontert skoldesikring i tilknytning til fjernvarmeanlegg. Utført av Rørmontasje.
2011VVSReparert ekspansjonstanker i B2 (belgen var ødelagt), utført av Jarotech
2011VVSAlle forbruksmålerne på radiatorene og varmtvannet ble skiftet i februar 2011, utført av Ista AS
2011VVSAlle radiatorkraner skiftet i alle leiligheter der det ikke var skiftet fra før (de aller fleste leilighetene). Utført av Rørmontasje AS i juni-september.
2011VVSSkiftet sirkulasjonspumper for radiatorer og tappevann i begge blokkene. Utført av Rørmontasje AS.
2011VVSSkiftet styringssystem for radiatoranlegget. Utført av Rørmontasje AS og Sinus Elektro AS.
2011VVSSkiftet en del stoppekraner i kjelleren fra de originale 1959-kranene til en større type (røde med stort håndtak). Utført av Rørmontasje AS.
2010AnnetOmnummerering av etasjene for å følge samme standard som andre blokker: Den gamle U-etasjen ble 1. etasje. 1. etasje ble til 2. etasje o.s.v. Omnummerering i heis.
2010BrannsikringEntrédører skiftet (23 dører skiftet i 2008, 37 dører i 2010. 28 seksjonseiere har skiftet tidligere. Montert av DVS Entreprenør AS. Type Daloc tredør T40, brannklasse E30.
2010ElektriskHovedtavle og vaskeritavle + sikringsskap i fellesarealene i B2 skiftet. Utført av Sinus Elektro.
2010TrapperomSkiftet postkasser i B2. Utført av Servicegruppen. Postkassene er av typen Norgeskassa.
2010TrapperomMalt vegger i trappa (ikke 11. etasje) og inngangsparti
2009BrannsikringInnkjøpt nye brannslokkingsapparat og røykvarslere for alle beboere fra Trygg og Sikker AS.
2009BrannsikringSkiftet alle slusedører. De nye dørene er montert av DVS Entreprenør AS og er av typen Daloc ståldører S20 med brannklasse A60. Samme type dør (men uten vindu) er montert i vaskeriene og mot kjeller.
2009HeisSkiftet lager i heisen i B4. Utført av Euroheis.
2009VVSKloakkpumpene i B2 skiftet.
2008Brannsikring11 entrédører i B2 og 14 i B4 skiftet til brannsikre dører (DVS)
2008BrannsikringSøppelromsdørene skiftet. Utført av DVS.
2008HeisStørre reparasjon av heisen i B4
2008ToppterrasserNytt utbedringsarbeid igangsatt. Ferdigstilt i 2010. Hele dekket ble skiftet, varmematter installert, nye varmekabler i nedløpsrør, trelemmer montert. Samlet kostnad ca 250 000 kr per terrasse. Prosjektert av Norconsult.
2008UteområdetAsfaltering
2008UteområdetNytt uteområde etablert. Peis/grill montert. Platting snekret av Ola-Erik Svånå.
2007HeisNye reparasjoner (dekket av garanti)
2007VVSRenset kloakkummen i B2
2006ToppterrasserNye vannskader fra topperrasser i 11. etasje
2006TrapperomMalt vegger og tak, ny linoleum.
2006TrapperomSkiftet postkasser i B4
2006TrapperomSkiftet lamper. De nye lampene er håndblåste i Tyskland, replika av 1950-tallslamper i funkisstil.
2006TrapperomMalt vegger i trappa og heisrommet.
2006TrapperomToppetasjen i trapperommet malt.
2006TrapperomSlusedørene vedlikeholdt og lakket
2006VVSAlle rør og stoppekraner merket
2005AnnetSkiftet låssystem
2005Inngangsparti (ute)Skiftet callinganlegg
2005Inngangsparti (ute)Skiftet inngangsdør B4
2005VaskeriKjøpt nye vaskemaskiner
2005VentilasjonRenset ventilasjonsanlegget
2005VVSRadiatorene i de fleste leilighetene ble resnet
2005VVSInstallert renseanlegg til radiatorene
2005VVSInstallert nye varmemålere for varmtvann i alle leiligheter
2004ElektriskUtbedringer i B2 (?)
2004HeisHeisene i begge bygg skiftet
2004TakFjernet gammelt antenneanlegg i B2
2004ToppterrasserLekkasje fra en av toppterrassene i B2.
2004TrapperomSkiftet vifter
2004VaskeriKortautomat installert i B2 (pris per vask 10 kr)
2004VaskeriKjøpt ny vaskemaskin i B4
2004VVSNye kloakkpumper i B2.
2004VVSByttet sirkulasjonspumpe for varme
2003TakUtbedringer av taket i B2 med nytt dekke og nye beslag.
2001FasadeMekanisk reparasjon av blå flater med uthugging av dårlig betong, sandblåsing og maling. Multiconsult prosjekterte arbeidet.
2000VVSFjernvarmenalegg installert. Gammel oljefyr fjernet.
2000VVSNye sirkulasjonspumper.

Publisert 11.8.2015 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 12.2.2020 av Anine Terland.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.