Seksjonsnummer, bolignummer, areal og strømmålernummer