Om prosjektet

Fasadene i Blindernveien 2 og 4 skal rehabiliteres og etterisoleres. Alle 512 vinduer skal skiftes.

Denne siden inneholder overordnet informasjon om prosjektet, og vil bli oppdatert fram mot prosjektstart. Sjekk siste oppdaterte meldinger m.m.

Faser i rehabiliteringen

 • 2012: Vedlikeholdsplan for bl.a. fasadene ble vedtatt på årsmøtet 19. mars. Ekstraordinært årsmøte i oktober 2012 vedtok at fasadene skal etterisoleres.
  Sameienes eksisterende lån ble betalt ned ved hjelp av ekstraordinære innbetalinger fra seksjonseierne (samlet 1,2 mill i ekstraordinære innbetalinger per seksjon).
  Styret hentet inn tilbud, kontaktet arkitekt m.m.
  På ekstraordinært årsmøte i november 2012 ble det vedtatt at blokkene skal etterisoleres (alternativet med rehabilitering uten isolasjon ble forkastet).
 • 2013: Årsmøtet i mars vedtok at alle vinduer skal skiftes i forbindelse med fasaderehabiliteringen.
  Årsmøtet vedtok å kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære innbetalinger fra seksjonseierne i juni 2013.
  Byantikvaren satte blokkene på Gul liste.
 • 2014: Fasaderehabiliteringen startet i mars.
  Vaskeriene flyttes og eksisterende lokaler selges til leilighetsutbygging.

Bakgrunn for rehabiliteringen

Fasadene har tidligere vært rehabilitert i flere omganger, senest i 2000 og 2005. I de siste rehabiliteringene ble armeringsjernene sveiset på nytt, skadet betong skiftet ut og overflaten malt. Rehabiliteringene har bare vært delvis vellykket: Armeringsjernene er solide og stabile, men selve betongoverflaten er utsatt for forurensing og fuktighet.

Multiconsult lagde en tilstandsanalyse tidlig i 2011 av bl.a. fasadene som ble lagt fram på årsmøtene i 2011 og 2012. Multiconsult tok stikkprøver av betongkvaliteten og målte bl.a. karbonatiseringsdybde (mengden «syk» betong) flere steder på bygget. Hovedproblemet med fasadene er karbonatisering av betongen. Dette er en kjemisk prosess som skjer når betong møter forurenset luft. Enkelt forklart blir betongen hardere og mer «klumpete». Det slippes mer vann inn i betongen, som fører til armeringsjernene ruster og utvider seg, slik at betong deretter kan løsne og falle ned.

Grunnlagsdokument:

Publisert 24.8.2012 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 15.4.2014 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.