Brann, lekkasje, strømbrudd

Se også siden med kontaktinformasjon for Elektriker, rørlegger, kloakk, heisstans.


Hva gjør du hvis…

Det brenner

Ring brannvesenet på telefon 110.

Entrédør, slusedør og vinduer må lukkes.

Prøv å slokke brannen med brannslokkings­apparat eller vann. Forsøk å evakuere ved hjelp av trappen (ikke bruk heisen) eller brannstigene
i balkongene. Forsøk å varsle naboer.

Se branninnstruks.

Strømmen har gått

Dersom det er strøm i oppgangen / hos naboer er problemet sannsynligvis i ditt eget sikringsskap (som hver enkelt er ansvarlig for). Sjekk sikringene. Tilkall egen elektriker (eller se forslag til firma du kan kontakte).

Dersom strømmen til hele huset har gått: Kontakt styret eller vaktmester. Om du ikke får tak i styret, kan du ringe Hafslunds feilmeldingstelefon 815 30 400.

Vær oppmerksom på at det kan være feil på hovedtavlene i kjelleren (i så fall er det ikke Hafslund sitt ansvar); styret og alle vanlige ­elektrikere har OL-nøkkel til hovedtavlene.

Kloakkalarmen ringer

Se oppslag i kjelleren (det er bare kloakkpumper og -alarm i Blindernveien 2).

Det er feil på kloakk / avløp

Hver seksjonseier er ansvarlig for egne rør (d.v.s. alle rør i leiligheten unntatt soilrørene og hoved­radiatorrørene mellom hver etasje). Kontakt vaktmester eller styret hvis det er feil på soilrør, eller andre feil knyttet til avløpssystemene.

Det er lekkasje i leiligheten

Se eget oppslag i kjelleren.

Det er lekkasje i tak/kjeller

Kontakt styret eller vaktmester.

Publisert 23.4.2011 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 23.8.2011 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.