For leverandører

Denne siden inneholder informasjon for leverandører til sameiet Blindernveien 2 og 4. Informasjon om sameiene.

Hvem kan bestille oppdrag/tjenester?

Det er kun styret for sameiene som kan bestille tjenester fra leverandører.

Tjenester bestilt av seksjonseiere eller beboere må betales av disse.

Endringer eller tillegg kan kun bestilles av styret.

Krav om sluttrapport / FDV-rapport

For vedlikeholdsarbeid eller arbeid på byggene skal leverandører sende en sluttrapport med oversikt over hvilket arbeid som er utført og eventuelt annet arbeid leverandøren mener at må utføres.

Sluttrapporten skal også inneholde tegninger o.l. dersom dette er utarbeidet. Slike tegninger skal sendes digitalt.

Sameiene betaler ikke sluttregninger før sluttrapport er levert, med mindre annet er avtalt på forhånd.

Sluttrapporter kan sendes på papir til adressen nedenfor eller (best) på epost til styret.

Fakturering

Organisasjonsnummer for sameiet: 977 182 425

Fakturaadresse til sameiet er:

7191 Sameiet Blindernveien 2 og 4
v/ OBOS, Faktura- og registreringsavdelingen
Postboks 6666 St. Olavs Plass
0129 OSLO

Vi setter pris på 30 dagers betalingstid for fakturaer.

I enkelte tilfeller koordinerer styret utskiftinger eller oppgraderinger på vegne av beboerne. I slike tilfeller skal regningene sendes til hver enkelt seksjonseier. Styret vil dele ut adresselister i slike tilfeller.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!

Publisert 19.5.2011 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 7.2.2016 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.