For eiendomsmeglere

Styret har samlet en del nyttig informasjon for eiendomsmeglere i forbindelse med salg av seksjoner i Blindernveien 2 og 4.

Det er forretningsfører som håndterer registrering av salgene, og som innhenter godkjenning fra styret ved salg. Det skal betales eierskiftegebyr til forretningsfører ved salg.

Informasjon om seksjonen

 • Se sider med informasjon om hver enkelt seksjon og info for nye seksjonseiere
 • Hver seksjon har en liten kjellerbod. De fleste seksjonene har i tillegg en matbod.
 • Forretningsfører opplyser om fellesutgifter. Vær oppmerksom på at en stor del av fellesutgiftene er a konto-innbetaling for varme og varmtvann. Hver enkelt seksjonseier kan selv bestemme hvor mye de ønsker å betale hver måned, avregning skjer én gang i året. Det er målere på hver enkelt radiator + på varmtvannet som registrerer hver enkelt seksjons forbruk. Se info om varmeregnskap.
 • Vedlikehold av hver enkelt seksjon i felles regi: Alle vinduene ble skiftet i 2014. Balkongene ble også pusset opp i 2014. Nesten alle sikringsskap ble skiftet i 2011. Nye termostater på de fleste radiatorer i 2011. Alle entredører ble skiftet i perioden 2005-2010 til dører med godkjent brannklasse E30. Se vedlikeholdsoversikt.
 • Hver enkelt er ansvarlig for oppussing av bad og de innvendige delene av seksjonen. Se spørsmål og svar om oppussing.
 • Styret vil som regel tillate utleie av seksjonen, men det må sendes søknad om utleie for hver leietaker.
 • Dyrehold er i utgangspunktet tillatt, men styret vil vurdere hensyn til evt. allergiske naboer før godkjenning.

Felles fasiliteter

 • Parkering etter «førstemann til mølla»-prinsippet.
 • Sykkelbod og bod til barnevogner.
 • Stor og velholdt hage med sittegrupper, grill og platting. Eiendommen er totalt 7,3 dekar og ligger inntil Marienlystparken/Lekern med store grøntarealer.
 • Fellesvaskeri (modernisert i 2014).
 • TV og internett inkludert i felleskostnadene

Om bygningene

 • Bygningene ble oppført i 1958/1959, og er tegnet av arkitekt Sverre Poulsen. Les om Poulsen og arkitekturen vår eller se artikler om Poulsen på Wikipedia og i Norsk kunstnerleksikon.
 • Bygningene står på Byantikvarens Gule liste p.g.a. den unike funkisarkitekturen. Byantikvaren betegner blokkene som «fremragende eksempel på 50-talls-funkis» og skriver bl.a. «Blindernveien 2 og 4 har (…) høy verneverdi, både i arkitektonisk, bygningsteknisk og kulturhistorisk sammenheng». 
 • Fasadene ble totalrehabilitert i 2014. Blant annet ble fasaden etterisolert, taket rehabilitert, alle vinduer skiftet og det ble laget nytt inngangsparti. Rehabiliteringen ble gjort i samsvar med de originale arkitekttegningene.
 • I perioden 2008-2012 ble det gjennomført et stort brannvernprosjekt i blokkene. Det er felles brannvarslingsanlegg og et stort branventilasjonsanlegg som skal sikre trygg evakuering av blokkene ved brann.
 • Se plantegninger og bilder/avisartikler fra byggingen av blokkene.

Om sameiet

 • Veldrevet boligsameie med 90 seksjoner på Marienlyst i Oslo.
 • I løpet av de siste ti årene er det gjennomført en svært omfattende innvendig og utvendig rehabilitering av blokkene. Fasade, elektrisk anlegg, rør, fyrrom m.m. er skiftet, uten økning av fellesutgiftene. Se vedlikeholdsoversikt.
 • Sameiet var tidligere to separate sameier, men ble slått sammen ved årsskiftet 2015/2016.
 • Se også årsmeldinger og årsmøtereferater.

Bruk riktig seksjonsnummer!

Sameiet Blindernveien 2 og Sameiet Blindernveien 4 ble slått sammen ved årsskiftet 2015/2016.

Felles gårds-/bruksnummer er 46/88.

Alle seksjonsnummer i Blindernveien 4 ble endret samtidig, se oversikt over nye og gamle seksjonsnummer.

Festeforhold

Ved salg av leilighet må det søkes om overføring av festerett. Dette gjøres direkte hos Opplysningsvesenets fond som er grunneier, se deres nettside.

Publisert 7.1.2016 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 9.1.2022 av Ola Nordal.

blindernveien.no ble sist oppdatert 10.1.2022.