Elektriker, rørlegger, snekker, kloakk, heisstans

 • Heisstans: Dersom noen er innesperret i heisen: Bruk alarmknappen eller ring Vaktservice AS på telefon 815 00 820. Vaktservice slipper innesperrede ut av heisen, men foretar ikke reparasjoner eller noe annet vedlikehold. Kontakt styret for alle andre spørsmål knyttet til heisen.
 • Elektriker: Sinus elektro, telefon 90 68 26 45 er svært godt kjent med gårdene (ikke vakttelefon). Sameiene har ikke lengre avtale med en elektriker med vakttelefon (etter at Elektroeliten gikk konkurs), men f.eks. Elfag har vakttelefon på 46 50 30 50 (det er dyrt!)
 • Rørlegger: Hertzberg Varmeteknikk er sameienes faste rørlegger, og kan også ta oppdrag for seksjonseierne, tlf 22 14 35 03, epost hvt@hvt.no.
  Rørmontasje AS har skiftet alle radiatorkraner m.m. i sameiene og er godt kjent med gårdene, tlf 22 16 30 16 eller 951 21 016.
  Rørteknikk VVS har også utført flere oppdrag for sameiene og for enkelte seksjonseiere. telefon: 23 33 80 50. Ved kontakt med Rørteknikk har sameiet serviceavtale på timepris og vaktutrykning ved hasteoppdrag.
  Rørleggerkompaniet telefon 92 42 22 92 er også kjent med gårdene og har hatt flere oppdrag knyttet til røropplegg og radiatorer.
  Firmaet Johansen og Martinsen har òg utført enkelte oppdrag, og har vakttelefon 92 01 32 95.
 • Kloakk: Rørteknikk VVS har døgnbemannet vakttelefon 22 72 24 00.
  Dersom kloakkalarmen i Blindernveien 2 ringer, kontakt styret; får du ikke tak i styret ber vi om at du kontakter Rørteknikk direkte. Sameiet har serviceavtale med Xylem Flügt, telefon: 22901600.
 • Snekker: Hammertime Bygg AS har utført flere oppdrag i sameiene, og har fått svært gode tilbakemeldinger. Telefon: 46 64 88 28, e-post: benjamin@hammertimebygg.no.

Vedlikeholdsarbeid (rørlegger, elektriker o.s.v.) o.a. som ikke er bestilt av styret må betales av beboer/seksjonseier som har bestilt oppdraget.

Publisert 7.3.2010 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 20.10.2015 av Anine Terland.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.