Arkiv: Sammenslåing av sameiene

Sammenslåingen er (nesten) ferdig!

10. februar 2016 ble hoveddelen av sammenslåingen av Blindernveien 2 og 4 avsluttet. Hurra! 10. februar fikk vi bekreftet at Statens kartverk og Oslo kommune har godkjent og gjennomført selve sammenslåingen av sameiene. 15. februar godkjente Brønnøysundregistrene fusjonen av selskapene. Det vil si at sameiene nå er slått sammen, eiendommene er slått sammen og alle pant/heftelser […]

Tinglysingssperrene i B4 er fjernet

Sammenslåingen av sameiene nærmer seg slutten. Alle seksjonene i Blindernveien 4 har fått nytt bruksnummer og seksjonsnummer. Tinglysingssperrene i B4 er nå fjernet. Full oversikt: Sammenslåingsprosessen steg for steg. Alle seksjonene i Blindernveien 2 og 4 har nå samme gårds- og bruksnummer: 46/88. Seksjonene i Blindernveien 2 har beholdt sitt gamle seksjonsnummer. Seksjonene i Blindernveien […]

Pant og heftelser flyttet til nye seksjonsnumre

Dokumentene i forbindelse med sammenslåingen er nå ferdigbehandlet av Statens kartverk (tinglysing). Pant og heftelser for leilighetene i Blindernveien 4 er nå overført til de nye seksjonsnumrene i det sammenslåtte sameiet.  Prosessen med å slå sammen sameiene nærmer seg slutten. Det er usikkert når den blir avsluttet. Årsmøtet i mars år vedtok å slå sammen […]

Sammenslåingsdokumentene er sendt til Kartverket

Dokumentene i forbindelse med sammenslåingen er nå ferdigbehandlet av Oslo kommune og sendt videre til Kartverket. Prosessen med å slå sammen sameiene er altså godt i gang. Det er usikkert når den blir avsluttet. Årsmøtet i mars år vedtok å slå sammen sameiene. Styret samlet deretter samtykker fra alle seksjonseierne og alle bankene som har pant […]

Sammenslåingsdokumentene er sendt til kommunen

Alle dokumentene i forbindelse med sammenslåingen av sameiene er nå sendt til Oslo kommune. Det vil si at den formelle prosessen med å slå sammen sameiene er i gang. Det er usikkert når den blir avsluttet. Årsmøtet i mars år vedtok å slå sammen sameiene. Styret har deretter jobbet med å samle sammen samtykker fra […]

B4 blir lagt ned

Årsmøtene i sameiene har vedtatt å slå sammen Blindernveien 2 og 4 til ett sameie. Dette er en orientering om framgang i sammenslåingen. Vi har nå fått inn samtykke fra så og si alle seksjonseierne. Det mangler en liten håndfull, som alle har lovet å sende inn samtykker i løpet av et par dager. Tusen takk […]

Samtykkeskjema til sammenslåingen

Årsmøtet 10. mars i år vedtok å slå sammen sameiene Blindernveien 2 og 4 til ett boligsameie. Formålet med sammenslåingen er å spare penger (90 000 til 120 000 kr årlig) + lette administrasjonen av sameiene. Styret har jobbet med saken en stund, og har sendt ut en del informasjon tidligere. Nå begynner vi å […]

Sammenslåing av sameiene

Årsmøtet i sameiene tidligere i år vedtok å slå sammen de to boligsameiene våre til ett sameie. Formålet med å slå sammen sameiene er å spare penger til drift og forretningsførsel. Vi regner med å spare ca 90 – 120 000 kr årlig ved å slå sammen sameiene; i tillegg vil vi få enklere drift og […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.