Arkiv: Sameiermøte

2019 Årsmøte og årsmøtepapirer

2017 Referat fra ekstraordinært sameiermøte

Protokoll ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017

Årsmøte mandag 14. mars 2016

Det innkalles til felles ordinært sameiermøte for Sameiet Blindernveien 2 og 4 mandag 14. mars kl. 18.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at alle seksjonseierne er representert. Kan du ikke komme? Bruk fullmakten du har fått […]

Referat fra ekstraordinært sameiermøte

Vestre Aker menighetshus, torsdag 20. august kl 18.30. Styreleder Anine Terland åpnet møtet. 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Innkallingen ble enstemmig godkjent. Saklisten ble enstemmig godkjent. Anine Terland ble valgt til møteleder. Nina Bakken ble valgt til referent. Einar Nygaard og Sigurd Tønsberg ble valgt til å skrive under referatet. Representerte seksjoner: Blindernveien 2: […]

Ekstraordinært årsmøte 20. august

Det innkalles til felles ekstraordinært sameiermøte for Sameiene Blindernveien 2 og 4 torsdag 20. august 2015 kl. 18.30 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Det vil foretas separate avstemninger for hvert av sameiene. Formålet med møtet er å vedta nye vedtekter for det sammenslåtte sameiet + samle inn samtykkeerklæringer og fullmakter fra seksjonseierne. Informasjon […]

Varsel om ekstraordinært årsmøte 20. august 2015

Styret vil med dette varsle om at det vil bli ekstraordinære sameiermøter i Sameiet Blindernveien 2 og Sameiet Blindernveien 4 torsdag 20. august kl 18.30 i Vestre Aker menighetshus. Endelig innkalling vil sendes ut 8-20 dager før møtet, i tråd med vedtektene. Tema for møtet Årsmøtet tidligere i år vedtok å slå sammen de to […]

Årsmøte 2014 er 10. mars

7191 og 7192 Innkallelse til årsmøte

Årsmøte 10. mars 2015

Det blir årsmøte for sameiene 10. mars 2015 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 15. januar 2015. Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld eventuelt fra til […]

Referat årsmøte B2 og B4

årsmøtereferat b 2 og b4

Referat fra årsmøte 2013

referat årsmøte B2 referat årsmøte B4

Årsmøtet vedtok utskifting av alle vinduer

På årsmøtet 11. mars ble det vedtatt at alle vinduene i Blindernveien 2 og 4 (med unntak for vinduer skiftet siste tre år) skal skiftes. Seksjonseierne vil også få tilbud om å skifte balkongdører. Det ble vedtatt å kreve inn 600 000 i ekstraordinære innbetalinger per sameie (i snitt 13 000 kr per seksjon). Du kan […]

Årsmøte 11. mars 2013

Det blir årsmøte for sameiene 11. mars 2013 i Vestre Aker menighetshus. Innkalling og sakspapir blir sendt ut 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Sakspapirene er omfattende til dette årsmøtet, hele 60 sider! Over halvparten av papirene er regnskap og OBOS’ rapport om fasadeoppussingen. Dersom du ikke har tid til å lese alt […]

Referat fra ekstraordinært årsmøte

Det var ekstraordinært årsmøte tirsdag 6. november 2012 for å velge ny revisor og diskutere fasadeoppussing. Referat Blindernveien 2. Referat Blindernveien 4. Det kom spørsmål om hvilken farge blokkene vil ha etter oppussingen. Årsmøtet diskuterte dette, og en uformell avstemning viste at alle de frammøtte ønsket at blokkene fremdeles skal være blå. Styret ble oppfordret […]

Ekstraordinært årsmøte

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 6. november 2012 kl 18, Vestre Aker menighetshus. Sakliste: Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av ny revisor Fasadeoppussing – valg av alternativ som skal utredes til årsmøtet i 2013 Dersom du ikke kan komme på møtet kan du gi en annen fullmakt til å stemme for deg. Fullmakten […]

Årsmøte 19. mars 2012

Det er ordinært sameiermøte for sameiene Blindernveien 2 og 4 mandag 19. mars 2012 kl 18.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Årsmøtet blir felles for sameiene. Felles saker behandles samlet og separate saker hver for seg. Det vil foretas separate avstemminger for de enkelte punkter for hvert av sameiene. Dersom du ikke kan […]

Årsmøte 11. april 2011

Det innkalles til et felles ordinært sameiermøte for sameiene Blindernveien 2 og 4 mandag 11. april 2011 kl 18.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Årsmøtet blir felles for sameiene. Felles saker behandles samlet og separate saker hver for seg. Det vil foretas separate avstemminger for de enkelte punkter for hvert av sameiene. Last […]

Årsmøtet blir 11. april 2011

Årsmøtet er utsett til 11. april 2011. Møtet skal vere kl 18 i Vestre Aker menighetshus, og blir felles for sameiga. Styret og forretningsførar sender ut sakspapir m.m. i god tid før møtet.

Styrets årsberetning 2009-2010

Årsberetningen ble godkjent på årsmøtet 1. mars.

Årsmøte i sameiene

Det blir årsmøte i sameiene mandag 1. mars kl 18. Sakspapirer og innkalling blir sendt ut. Dersom du ikke har mottatt dette, ta kontakt med forretningsfører.

Sameiermøte i Blindernveien 2, 5. mars 2009

Blindernveien 2: Innkalling til sameiermøte 2009

Referat fra sameiermøte i Blindernveien 2, 31. mars 2008

Blindernveien 2: Innkalling til sameiermøte 2008 Referat fra ordinært sameiermøte i sameiet Blindernveien 2. 1. Åpning og konstituering 15 seksjonseiere var representert, herav 6 ved fullmakt. Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen. Sameiermøtet ble erklært for lovlig satt. Til møteleder ble valgt Trine Krok. Til referent ble valgt Reidun Grodås. Til å undertegne protokollen ble valgt […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.