Arkiv: Informasjon

Etablering av parkeringsplasser ved Blindernveien 4

Når utbyggingen av studentboligene i Blindernveien 6 starter mister sameiet 8-9 parkeringsplasser utenfor B4. På ekstraordinært årsmøte i august 2017 ble det vedtatt å erstatte disse med nye plasser utenfor B2 og B4. De skisserte anleggene viste 5 nye plasser utenfor B2 og 4 nye plasser utenfor B4. Anlegget utenfor B2 ble ferdigstilt våren 2018. […]

Montering av nytt ringeklokkeanlegg 19. november (B2) og 21. november (B4)

Hemer lås og dørtelefon AS monterer nytt ringeklokkeanlegg: Blindernveien 2 mandag 19. november fra kl. 8 og hele dagen Blindernveien 4 onsdag 21. november fra kl. 8 og hele dagen Hemer trenger tilgang til leilighetene fortløpende gjennom hele dagen. Kan du ikke være tilstede må du avtale med en nabo eller ta kontakt med styret […]

Nytt ringeklokkeanlegg

Årsmøtet i mars 2018 fattet i forbindelse med behandling av budsjettet, vedtak om ekstra innbetaling for nytt ringeklokkeanlegg. Seksjonseierne betalte inn beløpet i juni. Styret har innhentet fire tilbud og valgt å gå for Hemer som leverandør.  Styret har valgt et Aiphone GT porttelefoni/dørtelefoni med lyd. Innbetalingene i juni dekker kostnadene til anlegget. Det nye ringeklokkeanlegget blir […]

Kontroll og råd om brannsikkerhet i leilighetene i oktober

Sameiet har avtale med Norsk brannvern om kartlegging av og råd/veiledning om brannsikkerheten i sameiet. De vil utføre enkle kontroller i leilighetene som å teste og bytte batteri i røykvarslere og kontroll av brannslukkere. Dette er en del av systematisk arbeid for økt brannsikkerhet i sameiet.  Norsk brannvern kommer på befaring mandag 15. oktober og tirsdag 23. oktober mellom kl. 17.00 – 21.00. […]

Radiatoranlegget blir slått på onsdag 26. september

Radiatoranlegget blir slått på onsdag 26. september  Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. Les mer om […]

Litt om fremdrift – Blindernveien 6

SIO har informert om uforutsette utforinger med Vann- og avløpsetaten knyttet til omlegging av vannledninger i forbindelse med byggingen av nye studentboliger. Dette fører til noe forsinkelse av oppstart. De kan ikke anslå når de kommer i gang.    

Radiatorene blir slått av 16. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av onsdag 16. mai.

Parkeringskort 2018

Parkeringskort for 2018 ble delt ut på årsmøtet i mars. De som ikke var på årsmøtet kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder.  Nye parkeringsrutiner for sameiet ble vedtatt av årsmøtet i 2016:  «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer […]

Informasjon om anleggsarbeider i Blindernveien 8

Styret har mottatt følgende informasjon om anleggsarbeider i Blindernveien 8: Hei! Oversender grov fremdriftsplan for anleggsgartner arbeidene på Marienlyst Skole. Som dere ser av denne vil disse arbeidene pågå fra dd. og frem til 08.08.18. Det vil også pågå arbeider i juli måned. Det er ikke planlagt helg jobbing. Arbeidene som utføres i denne perioden […]

Vanntilførsel i B4

På grunn av noe problemer med vanntilførselen i B4 er det laget en midlertidig løsning med vanntilførsel i rør fra B2 til B4.  Litt informasjon om bakgrunn  Grunnen til problemet er planlagt arbeid med å legge om og skifte hovedstoppekranene for begge blokkene. Hensikten er å gjøre de lettere tilgjengelig og enklere å betjene ved […]

Skifte av hovedstoppekran i B4

Det viser seg mer komplisert å få skiftet hovedstoppekranen i B4 enn forventet.  Den gamle innvendige stengekranen i boden, og utvendig kran/bakkekran fungerer ikke. De fikk derfor ikke utført arbeidet i B4 idag.  Det må graves opp utvendig for utskifting av bakkekran, før innvendig kan skiftes. Rørteknikk jobber med saken og nærmere informasjon kommer om når arbeidet […]

Skifte av hovedstoppekraner i B2 og B4

Tirsdag 17. april og onsdag 18. april skal Rørteknikk legge om og skifte hovedstoppekranene for vann i B2 og B4.  Hovedstoppekranene vil bli lettere tilgjengelig og enklere å betjene. Vannet vil bli stoppet i perioder disse dagene. For nærmere informasjon se oppslag i fellearealene.  

Dugnad tirsdag 8. mai

Det blir dugnad tirsdag 8. mai. Dugnaden starter kl 18 og varer til ca. kl 20. Vi avslutter som vanlig med litt mat og drikke på «plattingen». Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Oppgaver som skal gjøres er blant annet å rydde i sykkel- og redskapsbodene, rydde uteområdene og […]

Arbeid med nye parkeringsplasser

Det vises til tidligere informasjon om arbeid med etablering av nye parkeringsplasser utenfor B2 og B4, og informasjon om behov for justering av plassering av parkeringsplassene utenfor B4 etter befaringer med mulige leverandører. Seksjonseierne i B4 ble gitt mulighet til å gi innspill til justeringene.   Styret har fått innspill fra flere seksjonseiere som er positive […]

Arbeid med å etablere nye parkeringsplasser er godt igang

Arbeidet med å etablere nye parkeringsplasser er nå godt igang utenfor B2. Utenfor B4 starter arbeidet med nye parkeringsplasser opp rett etter påske. I følge fremdriftsplanen skal arbeidene med nye parkingsplasser være ferdig i løpet av uke 16 (20. april). Utjevning og asfaltering av eksisterende innkjørsler til B2 og B4 gjennomføres ikke i denne omgang. […]

Nye parkeringsplasser utenfor B4

Det vises årsmøtevedtak om etablering av nye parkeringsplasser for sameiet. Utenfor B4 skal nye plasser etableres ved innkjøringen til B4 fra Blindernveien. Etter befaringer med mulige leverandører ser styret behov for noe justering av innkjøring og plassering av parkeringsplassene (se vedlagte skisse). Styret gir nå seksjonseierne mulighet til eventuelle innspill på justeringen før arbeidet starter […]

Oppstart av arbeid med nye parkeringsplasser

Arbeidet med å etablere nye parkeringsplassene utenfor B 2 starter opp mandag 26. mars.  Nærmere informasjon om oppstart utenfor B4 kommer senere. 

Referat fra årsmøte 12. mars

Referat fra Årsmøte Sameiet Blindernveien 2 og 4

Parkeringskort for 2018

Parkeringskort for 2018 ble delt ut på årsmøtet 12. mars. De som ikke var der, og som vil ha parkeringskort, kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som seksjonseieren får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er […]

Tøy/klut i kloakk og kloakkpumpe i B2!!

Nok en gang er kloakkpumper stoppet pga at noen kaster klut eller liknende i toalettet. Det koster sameiet mange tusen hver gang dette stopper pumpene. Vi minner nok en gang om: Ikke bruk toalettet som søppelkasse eller utslagsvask. Det er bare avføring og toalettpapir som skal kastes i toalettet. Våtservietter, bleier, tamponger, bind, vaskekluter og […]

Årsmøte mandag 12. mars kl. 18.00

Velkommen til årsmøte, mandag, 12. mars 2018 kl.18.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at seksjonseierne er representert. Saksliste 1. KONSTITUERING 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017. Sakspapirer på side 3-11. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2017. Sakspapirer på […]

Opplæring i nytt brannvarslingsanlegg

Det blir opplæring for alle beboere på det nye brannvarslingsanlegget: – Torsdag 14. september kl. 16.00 i Blindernveien 4 eller – Torsdag 21. september kl. 17 eller 18 (styret jobber med å få det kl 18.00) i Blindernveien 2. Du kan møte opp der det passer best for deg. Alle får kopi av betjeningsveiledning for […]

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte onsdag 23. august 2015 kl. 19.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Dagsorden: 1. Konstituering Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Etablering av nye parkeringsplasser Dersom du ikke kan komme på møtet kan du gi en annen fullmakt til […]

Varsel om ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017 kl. 19.00

Styret vil med dette varsle om ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4 onsdag 23. august kl 19.00 i Vestre Aker menighetshus. Endelig innkalling sendes ut 8-20 dager før møtet, i tråd med vedtektene. Tema for møtet Formålet med møtet er å vedta alternativ for etablering av nye parkeringsplasser. Sameiermøtet i mars behandlet sak […]

Radiatorene blir slått av 6. juni

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av tirsdag 6. juni.

Alternativer for å etablere nye parkeringsplasser

Sameiermøtet i mars behandlet sak om etablering av nye parkeringsplasser (sak 5). Sameiermøtet vedtok at det skal etableres nye parkeringsplasser, at styret skulle utrede to alternativer.for nye parkeringsplasser og innkalle til nytt sameiermøte. Styret har vurdert flere alternativer til etablering av nye parkeringsplasser. Du kan se en skisse som viser alternativene og antall plasser de ulike […]

Dugnad onsdag 10. mai kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 10. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Parkeringskort for 2017

Det ble innført nye parkeringskort i 2016 etter vedtak på sameiermøtet om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov».  Parkeringskort for […]

Innkalling til sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4

Sameiermøtet avholdes mandag, 6. mars 2017 kl. 18. Sted: Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at alle seksjonseierne er representert. Kan du ikke komme? Bruk fullmakt vedlagt årsmøtepapirene. 1. KONSTITUERING. 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2016.  4. STYRETS […]

Heisen i B2 i drift igjen

Heisen i B2 er reparert og i drift igjen!  

Heisen i B2 står

Euroheis sjekket heisen igår og fant en feil med døren.  Det må bestilles en ny del fra Sverige og det kan noen få dager før de får reparert heisen. Euroheis sjekker tid på bestilling og utbedring. Vi vil sende ut informasjon med en gang vi vet mer.  

Årsmøte mandag 6. mars

Det blir årsmøte for Sameiet Blindernveien 2 og 4 mandag 6. mars 2017 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 1. februar 2017.  Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld […]

Radiatoranlegget blir slått på mandag 10. oktober ca kl. 12.00

Radiatoranlegget blir slått på mandag 10. oktober ca kl. 12.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Sameiet uttalelse om Blindernveien 6

Sameiet Blindernveien 2 og 4 har sendt høringssuttalelse om SiOs byggeplaner i Blindernveien 6. Les høringsuttalelsen.

Radiatorene blir slått av 26. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av torsdag 26. mai.

Nye parkeringsrutiner

Årsmøtet 14. mars 2016 fattet vedtak om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov». Vedtaket innebærer at nåværende parkeringsoblater (som er […]

Dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Fellesutgifter 2016

OBOS sender ut giroer for fellesutgifter for 2016 innen midten av januar. På grunn av sammenslåingen av sameiene vil det bli noen endringer. Fellesutgiftene sendes ut fra det sammenslåtte Sameiet Blindernveien 2 og 4. Avtalegiro Seksjonseiere i B2 som har avtalegiro for fellesutgifter behøver ikke gjøre noe, fellesutgiftene vil trekkes som vanlig. Seksjonseiere i B4 […]

Foreløpig plan for Blindernveien 8 – Marienlyst skole

Undervisningsbygg har fått i oppdrag fra Utdanningsetaten å økt kapasiteten på Marienlyst skole, hvor kapasiteten i dag er overskredet. Utvidelsen er besluttet lagt til tomten der Blindernveien skole ligger i dag, Blindernveien 8. Blindernveien skole, som er en byomfattende spesialskole, skal flytte inn i nye lokaler ved Kringsjå skole juni 2016. Blindernveien 8 skal deretter […]

Har du en gammel sykkel du ikke bruker?

Sykkelbodene er stappfulle, og det har dessverre blitt stjålet flere sykler utenfor blokkene i det siste. Det hadde vært fint om de som har gamle, ubrukte sykler kan fjerne dem. Det står en del gamle sykler i sykkelbodene som helt tydelig ikke har vært brukt på noen år. Er en av disse syklene dine? Om du […]

Trærne ved parkeringsplassen i B2 skal beskjæres

Trærne ved parkeringsplassen utenfor Blindernveien 2 skal beskjæres. Dette er et forsøk på å begrense problemet med fuglemøkk på de parkerte bilene. Beskjæringen vil utføres mandag 12. oktober. OBS! Alle biler må flyttes før beskjæringen utføres. Dersom du skal reise bort kan du ikke parkere utenfor B2 mens du er borte. Vi sender ut melding om […]

Radiatorene blir slått på torsdag 24. september kl 16

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 24. september ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Kollektiv avtale om internett

Nå får alle beboerne i Blindernveien 2 og 4 internett dekket gjennom felleskostnadene. Her finner du informasjon om det nye tilbudet. Årsmøtet i mars i år vedtok at sameiene skulle inngå en felles bredbåndsavtale for alle beboerne: Styret får fullmakt til å inngå avtale om kollektivt bredbånd med en internettleverandør. Bredbånd skal finansieres som spesifisert […]

Midlertidig barnehage i B6

Sameiet har mottatt nabovarsel om midlertidig barnehage som skal oppføres i Blindernveien 6 i august 2015. Den blir stående i ca. 6 måneder, mens rehabilitering av Bamsebo barnehage (Sem Sælandsvei 4) foregår. Barnehagen skal inneholde lekeareal og sanitærfunksjoner for 70 barn og kontor/arbeidsrom for 17 ansatte. Les mer i nabovarslet: nabovarsel midlertidig bygg B6  

Montering av duenetting

Seksjonseierne har fått tilbud om montering av duenetting på balkongene. I Blindernveien 2 har styret fått bestilling fra seksjon 33, 34, 38, 39 og 41. I Blindernveien 4 har 25, 37 og 39 bestilt. Vi beklager at det har tatt veldig lang tid å få avtalt tidspunkt for montering. Nettene vil bli montert tirsdag 30. juni […]

Kartverket har gjort om vedtaket

I slutten av april fekk alle seksjonseigarane brev frå Statens kartverk om at det var tinglyst ei hefting på alle seksjonane. Styret anka avgjerda, og har fått gjennomslag. I april meinte Kartverket at dei hadde oppdaga at det skulle ha vore tinglyst ei hefting på alle seksjonane i Blindernveien 2 og 4. Dei tinglyste difor ei […]

Kartverkssaken er anket til Borgarting

Alle seksjonseierne har fått brev fra Statens kartverk med opplysninger om endring i festevilkårene. Styret har anket vedtaket i Kartverket til Borgarting lagmannsrett. Det var Kartverket selv som oppdaget det de mener var en feil i grunnboken, og Kartverket selv som har tatt initiativ til å gjøre endringer i grunnboken for alle seksjonene i Blindernveien […]

Radiatoranlegget slås av mandag 4. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av mandag 4. mai.

Brev fra Statens kartverk

Alle seksjonseierne har fått brev fra Statens kartverk med opplysninger om endring i festevilkårene. Styret jobber med å finne ut av hva dette har av praktiske konsekvenser. Vi har vært i kontakt med Kartverket, men har foreløpig ikke klart å få slått endelig fast om endringene kun gjelder tomtene våre eller om de omfatter hver […]

Bilder fra aprildugnad

Flott oppmøte på dugnaden, og vi fikk gjort masse! Takk til alle som deltok!

Vil du ha duenetting på balkongen?

Styret har henta inn tilbod på montering av netting på balkongene. Nettingen stoppar duer og andre fuglar. Vi har fått tilbod frå Alfa skadedyrkontroll AS. Prisen er: 1875 kr for fireromsleilegheiter (eitt nett). 2650 for treromsleilegheiter (to nett). Ordinær pris er 2400 kr for eitt nett, så vi har fått gode rabattar. Prisen er under […]

Dugnad onsdag 8. april og tirsdag 12. mai kl. 18

Det blir dugnad onsdag 8. april og tirsdag 12. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Male utepeisen og olje plattingen Annet dugnadsarbeid Dugnaden 12. mai er det særlig planting og såing m.m Alle må merke syklene sine med navn og årstall […]

Referat fra årsmøte 10. mars

2015 referat årsmøte B2 og B4

Skisse til ny hage rundt B2 og B4

Hagekomitéen har levert forslag til hvordan hagen og resten av uteområdet rundt B2 og B4 kan bli i årene som kommer. Det er tegnet inn nye parkeringsplasser, bedre søppelhåndtering og nye planter. Hagekomitéen består av Mari Sørli, Hanne Skallerud, Agnes Heen og Anne Sælebakke. De har fått hjelp av landskapsarkitektstudent Kristin Moxnes på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet […]

Hva er det som bygges i kjelleren?

Et par seksjonseiere har kontaktet byggekomitéen og spurt om hva det er som bygges i kjelleren. Svaret er enkelt: Boder til de nye leilighetene i første etasje! Bodene er plassert i de åpne rommene som tidligere har blitt fylt med rot og søppel. Vi håper at dette gjør at kjelleren blir permanent ryddigere :-) Beklager […]

Vær snill med heisen!

Den siste heisstoppen i Blindernveien 2 skyldes mest sannsynlig overbelastning. Heisen kan ikke brukes til å transportere tunge ting! Heisen i Blindernveien 2 har stoppet to ganger i det siste: En langvarig stans 23.09 til 26.09 p.g.a. slitasje på ett av drivhjulene. En kort stans 27.09 til 28.09, trolig p.g.a. overbelastning. Drivhjul og vaier er skiftet […]

Radiatorene blir slått på 25. september

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 25. september ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Heisstans i B2

Styret har fått informasjon fra Euroheis om at heisen vil være i drift igjen senest i begynnelsen av uke 40, sannsynligvis noe før.

Heisen i B2 står

Heisen i Blindernveien 2 står. Styret har fått informasjon fra Euroheis om at det er en alvorlig feil på heisen. Det må bestilles nye deler og det kan ta tid før den kommer i gang igjen – i verste fall uker. Euroheis sjekker nå angående tid på delbestillinger og utbedring. Vi vil sende ut informasjon […]

Lekkasje fra taket i Blindernveien 4

Det har oppstått en lekkasje i taket i Blindernveien 4. Beboere i sydvestvendte leiligheter må se etter vann og gi tilbakemelding til styret så raskt som mulig. Det er virkelig utgjort at denne lekkasjen kom nå – to uker før taket skal skiftes. Vi har visst om råteproblemer i taket i B4 i noen få […]

Radiatorene blir slått av 18. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av mandag 6. mai.

De nye vaskeriene er nesten ferdige!

De nye vaskeriene i fyrrommene er snart ferdige. Styret sender ut mer detaljert informasjon om tidspunkt for flytting etter påske, nå har vi bare lyst til å vise fram bilder av hvor fint det blir! Det er snekkerfirmaet Hammertime Bygg som har gjort arbeidet. En av eierne (Anthony Aynsley) har tidligere bodd i Blindernveien 2 og […]

Vaskeriene er lagt ut for salg

Vaskeriene er solgt! Årsmøtet i sameiene har vedtatt å selge vaskeriene til leilighetsutbygging for å delfinansiere fasaderehabiliteringen. Vaskeriene er nå lagt ut for salg. Eiendomsmegler er Bård Eirik Drivdal i Nordvik & Partners. Se annonse på Finn.no. Last ned prospekt med bilder, takst m.m.. Vaskeriene ble seksjonert ut som egne seksjoner i fjor, og Oslo […]

Nye vaskerier i kjelleren, salg av de gamle

Arbeid med vaskerier i fyrrom Styret har innhentet tilbud og valgt firma til å gjennomføre bygging og etablering av vaskeri i fyrrommene. Hammertime bygg AS skal gjennomføre tømrer- og rørarbeider og Sinus Elektro AS skal ta elektriske arbeider. Begge firma er godt kjent med byggene våre. Hammertime starter arbeidet med vaskeri i Blindernveien 2 mandag […]

Parkeringsplasser og studentboliger i Blindernveien 6

Styret hadde i uke 11 et møte med to representanter, Øystein Myrvold og Mattis Schrøder fra SIO for avklaring og avtale om parkeringsforhold og informasjon om planer for kommende studentboliger i Blindernveien 6. Nederste del av det som nå er parkeringsplass ved Blindernveien 4 er kjøpt av SIO. Det vi eier utgjør ca 4 parkeringsplasser […]

Avstemning om fasadefarge

Nå skal vi velge ny fasadefarge for Blindernveien 2 og 4! De ulike alternativene er malt opp ved inngangspartiet i B4. Ta en titt før du stemmer på hvilken farge vi skal velge! Du må avlegge din stemme innen 22. mars. Husk at farger ser svært ulike ut på ulikt materiale. Fargene nedenfor er de […]

Årsmøte 24. februar 2014

Det blir årsmøte for sameiene 24. februar 2014 kl. 18.00 i Vestre Aker Menighetshus. Sakspapirene blir sendt ut i posten. Du kan også laste de ned i pdf fil: 7191 og 7192 årsmelding vedr 2013 Dagsorden 1. Konstituering: Valg av møteleder, valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. […]

Årsmøte 24. februar 2014

Det blir årsmøte for sameiene 24. februar 2014 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 24. januar 2014. Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld eventuelt fra […]

Vaskeriene blir leiligheter

5. desember 2013 fikk vi tillatelse fra kommunen til å gjøre om vaskeriene til leiligheter. Årsmøtet i 2012 vedtok å flytte vaskeriene til kjelleren, for deretter å selge de eksisterende lokalene til leilighetsutbygging. Prosessen har tatt svært lang tid: Det tok godt over et år å få seksjonert ut leilighetene, og tre måneder på å […]

Søkt om omregulering av vaskeriene

Årsmøtet har vedtatt å selge vaskeriene til leiligheter for å finansiere deler av fasaderehabiliteringen. Det vil bli opprettet nye vaskerier i fyrrommene i kjelleren. Sameiene sendte søknad om reseksjonering i fjor, og vaskeriene ble skilt ut som egne seksjoneri juni i år. I oktober ble det sendt søknad om bruksendring til leilighet. Se søknaden for […]

Radiatorene blir slått på 30. september

Radiatoranlegget blir slått på mandag 30. september ca. kl. 16.  Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Blindernveien 2 og 4 på Gul liste

Rett før sumarferien vedtok Byantikvaren å setje Blindernveien 2 og 4 på Gul liste. Blindernveien 2 og 4 er ikkje freda, men er i kategorien som Byantikvaren ser på som bevaringsverdige. D.v.s. at det er lettare å få aksept for mindre fasadeendringar (f.eks. i samband med fasaderehabiliteringa vår) enn om bygga hadde blitt freda. Det […]

Avregning av varme og varmtvann

Styret har fått foreløpige avregninger for varme og varmtvann. Utbedringene av varmeanlegget og en mild vinter har ført til at de fleste seksjonseierne har penger til gode. 68 seksjonseiere vil få tilbake penger. 8 seksjonseiere går i null. 12 seksjonseiere får baksmell. Husk at du selv kan velge hvor mye du vil betale for varme […]

Radiatorene blir slått av 6. mai

Radiatoranlegget blir slått av mandag 6. mai.

Dugnad onsdag 15. mai. kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 15. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Referat fra årsmøte 2013

referat årsmøte B2 referat årsmøte B4

Ekstraordinære innbetalinger i juni 2013

Fasadene i Blindernveien 2 og 4 skal rehabiliteres i 2014. For å finansiere oppussingen har årsmøtet vedtatt å kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære innbetalinger per sameie. I 2012 ble det krevd inn 1,1 mill. i ekstraordinære innbetalinger. Det er ikke planlagt flere ekstraordinære innbetalinger, men det vil bli noen ekstra kostnader til vindusutskifting […]

Kartlegging av vinduene

Fasadene i Blindernveien 2 og 4 skal pusses opp i 2014. Årsmøtet i sameiene i mars 2013 skal velge mellom tre ulike oppussingsalternativ. Ett av spørsmålene som årsmøtet skal ta stilling til er om vinduene skal skiftes eller ikke. For å kunne lage et godt beslutningsgrunnlag for årsmøtet ønsker styret å samle inn informasjon om tilstanden […]

Feil på strømnettet

Jordfeilbryterne i Blindernveien 2 og 4 har slått ut flere ganger de siste dagene. Dette har ført til at varmtvannet har blitt borte og at radiatorne har blitt kalde. Onsdag 2. januar ble problemene helt prekære, og sikringene i både fyrrom, hovedtavle og seksjonseiernes underfordelere ble slått ut av jordfeil. Alle feil ble så vidt vi vet rettet […]

Dyrt å bruke fjernvarme fra Hafslund

Oppdatering 30.1.2013: Forbrukerinspektørene på NRK har laget et helt program om fjernvarmepriser, basert på erfaringene våre. Se programmet i Nett-TV.   Det er svært sjelden at styret for sameiene skriver debattinnlegg, men de siste prisjusteringene til Hafslund har ført til at styret har sendt følgende debattinnlegg til Aftenposten: DYRT Å BRUKE FJERNVARME FRA HAFSLUND Hafslund […]

Problemer med kloakkpumpene i Blindernveien 2

Kloakkpumpene i Blindernveien 2 har stoppet to ganger i desember (6. desember og 16. desember). Det kommer sugebil mandag 17. desember for å renske kummene og utbedre problemet. Årsaken til at pumpene stoppet i dag 16. desember er at det blir kastet store ting i toalettene som stanser pumpene. Det er funnet vaskefiller, sokker, bind, […]

Referat fra ekstraordinært årsmøte

Det var ekstraordinært årsmøte tirsdag 6. november 2012 for å velge ny revisor og diskutere fasadeoppussing. Referat Blindernveien 2. Referat Blindernveien 4. Det kom spørsmål om hvilken farge blokkene vil ha etter oppussingen. Årsmøtet diskuterte dette, og en uformell avstemning viste at alle de frammøtte ønsket at blokkene fremdeles skal være blå. Styret ble oppfordret […]

Inspeksjon av radiatorer, VVS, brannsikring m.m.

Sameiene har fått pålegg om å kontrollere VVS-opplegget i samtlige leiligheter. Det har vært svært mange skader de siste årene, og til tross for at det har blitt iverksatt omfattende tiltak for å få bukt med lekkasjeproblemene har det allerede vært to lekkasjer nå i høst. Gjensidige har varslet oss om at forskringspremiene til sameiene […]

Radiatorane blir slått på 27. september

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 27. september ca kl 16. Det er viktig at alle: Sjekkar om det har oppstått lekkasjar. Det kan oppstå små skadar når anlegget er delvis nedtappa gjennom sumaren. Luftar radiatorane sine godt dei fyrste dagane slik at vi får skikkeleg varme i heile huset. Slik luftar du ein radiator.

El-tilsynet har godkjent anlegget vårt

Elektrisitetstilsynet var på kontroll i sameiene i begynnelsen av september. De fant ingen feil eller mangler, og hele anlegget ble godkjent. Sameiene ble trukket ut til stikkprøvekontroll, der El-tilsynet bl.a. skulle kontrollere arbeidet som er gjort på hovedtavlene. De kontrollerte i tillegg vaskeritavlene og enkelte underfordelere (seksjonseiernes sikringsskap). Spenningen ble kontrollert, jordfeilbrytere ettersett og mye […]

Justerte fellesutgifter

På grunn av nye krav til spesifisering av fellesutgifter blir det små justeringer i fordelingen av fellesutgiftene fra 1. juli 2012. Det ble sendt ut informasjon til alle seksjonseierne i april og mai med de nye summene. I dette informasjonsskrivet hadde det desverre blitt feil i noen avrundinger. Denne feilen gjør at alle får noen […]

OBOS blir ny forretningsførar

OBOS har kjøpt Janor Eiendom og overtek drifta med alle tilsette og alle kundane. D.v.s. at sameiga blir med over til OBOS frå 1. juli 2012. Janor har forsikra oss om at vi vil få same vilkår som tidlegare, d.v.s. at prisane ikkje vil auke som fylgje av overføringa til OBOS. Vi vil ha dei […]

Radiatoranlegget blir slått av ca 15. mai

Radiatoranlegget blir slått av rundt 15. mai, avhengig av utetemperaturene. Radiatorene blir vanligvis slått av helt i begynnelsen av mai. I år slo vi av anlegget 3. mai. Dagen etter ble det satt kulderekord for mai i Oslo, og vi slo derfor anlegget på igjen 5. mai fordi det rett og slett ble for kaldt […]

Dugnad 15. mai 2012 kl 18

Det blir dugnad tysdag 15. mai kl 18. Oppmøte ved inngangsdøra i kvar blokk. Dugnaden startar med demonstrasjon av brannvarslingsanlegget kl 18. Du vil lære korleis du kan bruke anlegget, og korleis du slår det av ved eventuelle falske alarmar. På dugnaden skal vi bl.a.: Rydje i sykkelbodane, vaskeriet og kjellaren. Rydje uteområda, plante og […]

Arbeidet på taket er sluttført

Brannventilasjonsanlegget er montert og glasmeisteren har avslutta arbeidet på taket. Det nye glastaket skal vere heilt tett, slik at vi slepp fleire lekkasjar inn i trapperommet. Brannventilasjonsanlegget blir kopla til om eit par veker: Då er alle brannalarmane ferdigmontert, og heile brannvarslingsanlegget blir slått på. Bilete frå arbeidet med monteringa av det nye taket

Utbetring av heisane

Det blir gjort arbeid på heisane i både Blindernveien 2 og 4 frå 6. februar 2012: Blindernveien 2: Heisskiva i toppen skal skiftast. Heisen er ute av drift frå måndag 6. februar kl 9 til tysdag 7. februar på føremiddagen (det kan hende at dei klarer å utføre alt arbeidet på måndagen). I tillegg  gjennomfører […]

Spørsmål om varmeregningen?

Alle beboerne i Blindernveien 2 og 4 fikk «baksmell» på varmeregningen i år. Styret har forklart hvorfor i et tidligere oppslag. Styret får mange spørsmål om årsakene til baksmellen. I stedet for å svare på alle spørsmålene fra én og én inviterer vi til «spørsmål og svar i vaskeriet»! Om du har spørsmål om varmeregningen […]

Nytt styringssystem for radiatoranlegget

Det blir montert nytt styringssystem for radiatoranlegget frå måndag 23. januar. Vi reknar med at arbeidet blir avslutta i løpet av fredag 27. januar. Arbeidet kan føre til at det blir korte periodar utan varme i radiatorane på dagtid. Styringssystemet vil gjere at temperaturen på radiatorvatnet går ned når utetemperaturen går opp. Det blir òg […]

Baksmell på varmregningen

Forretnigsfører er i ferd med å sammenstille varmeregnskapet. Regningen kommer 4. februar, men styret vil allerede nå gjøre oppmerksom på at de fleste vil få en relativt høy regning. Varmeregningene vil ligge på mellom 8000 og 25 000 kr per seksjonseier ut over det som allerede er innbetalt à konto. Styret vil understreke at dette […]

Heisen i B2 er i orden igjen

Heisen i Blindernveien 2 ble stengt av styret søndag 18. desember p.g.a. risting og støy. Styret og Euroheis fryktet at problemene kunne utvikle seg til større skader, og valgte derfor å stenge heisen framfor å gå løs på eventuelle kostbare reparasjoner. Heisen ble reparert tirsdag 20. desember på formiddagen. Feilen skyldes trolig at Euroheis strammet […]

Arbeidet i fyrromma er nesten sluttført

Det meste av røyrleggjararbeidet i fyrromma er avslutta, og det vil truleg ikkje bli fleire dagar utan varme i radiatorane. Arbeidet har vore vellukka: Alle sirkulasjonspumpene og ein del av stoppekranene er skifta ut, og anlegget er meir stabilt enn tidlegare. Det blir pumpa meir vatn rundt i anlegget enn tidlegare, og styret håpar at […]

Info frå styret, november 2011

Utskiftingar i fyrrommet Viktig informasjon Sirkulasjonspumpene for radiatoranlegget er i ferd med å bli skifta. Medan sirkulasjonspumpene blir skifta blir halvparten av radiatorane kopla ut minst ei natt. Alle må ha minst ein elektrisk omn for å varme leilegheita medan skiftinga pågår. Den elektriske omnen bør stå på gjennom natta. Tidspunkt for skifting: Blindernveien 2: […]

VVS-oppgraderinger og videre arbeid med radiatorene

Det blir gjort arbeid på både radiatorene, radiatoranlegget og forbruksvannet (varmtvann fra kranene og i dusjen) ut oktober. Radiatoroppfølging Noen få beboere har meldt fra om lekkasjer, manglende varme eller andre problemer etter at radiatorventilene ble skiftet. Rørmontasje kommer tirsdag 18. oktober kl 12 og utover for å se på problemene. Dersom du har meldt […]

Følg med på radiatorene

Radiatoranlegget ble slått på 28./29. september. Anlegget har vært tømt for vann i sommer i forbindelse med utskiftingen av radiatorkranene, og det er derfor noe større sjanse for at det kan oppstå lekkasjer. Meld fra om feil på radiatorene Følg med på radiatorene og rørene i de neste ukene og se etter lekkasjer. Selv små […]

Fungerer radiatorene dine tilfredsstillende?

Radiatorene er hver enkelt seksjonseiers ansvar, men styret koordinerte utskiftingen av radiatorkranene p.g.a. at årsmøtet påla alle seksjonseierne å gjennomføre denne utskiftingen. Styret vil samle inn tilbakemeldinger / klager og videreformidler disse til Rørmontasje i høst. Dersom det oppstår problemer med radiatorene senere må du selv kontakte rørlegger for å få utbedret problemet. Styret setter […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 26.10.2018.