Arkiv: Informasjon

Kommunikasjon via Vibbo

Alle nyheter og kommunikasjon til beboerne i Blindernveien 2 og 4 går nå via Vibbo. Disse sidene oppdateres likevel kontinuerlig med nyttig informasjon. Mvh Styret

Dugnad 11. mai

Som annonsert er årets dugnad onsdag 11. mai. Dugnaden starter kl. 18 og varer tilca. kl 20. Vi avslutter som vanlig med litt mat og drikke på «plattingen». NB – VIKTIG: Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden.Umerkede sykler blir kastet. Oppgaver som skal gjøres er blant annet å rydde i […]

Hold av datoen: Dugnad 11. mai

Det blir dugnad onsdag 11. mai, på ettermiddagen. Hold av datoen. Mer informasjon kommer etter hvert. Mvh Styret

Egenkontroll av brannvern, strøm, VVS – fyll ut skjema og ta med på årsmøtet

Styret ønsker å øke fokuset på brannsikkerhet i blokkene, og følger med dette opp rapporten etter brannverngjennomgangen i september i fjor. I forbindelse med gjennomgangen fikk 24 seksjoner merknad for at det manglet røyvarkselere i stuen. Fire seksjoner fikk merknad om at plombering av brannslukningsapparater var fjernet. Noen seksjoner fikk merknader på grunn av at […]

Informasjon om oppgradering av internett

Før nyttår inngikk vi en ny avtale med Telia for å bedre internett i sameiet. Dette innebærer blant annet at det legges fiberkabel til blokkene og at nettinfrastrukturen (elektronikken) inne i blokkene byttes ut. Seksjonene fikk i januar tilsendt nye rutere, og nå er tiden kommet for oppgraderingen av infrastrukturen ute i blokkene. Styret har […]

Årsmøte 5. april

Årsmøtet avholdes i år 5. april i Vestre Aker Menighetshus, klokken 18.00. Det blir godt å endelig ha et fysisk årsmøte igjen! På grunn av den usikre koronasituasjonen vil møtet etter all sannsynlighet være et hybridmøte, der det er mulig å delta og stemme digitalt. Ytterlige detaljer om møteformen kommer sammen med sakspapirene, som sendes […]

Oppussing og støy

Styret har den siste tiden mottatt flere klager på støy i forbindelse med oppussing i Blindernveien 4.  Styret er glad for at leiligheter pusses opp – det viser at vi vil investere i boligene våre, og det øker verdien på borettslaget som helhet. Det er imidlertid utfordrende å leve i nærheten av byggestøy, spesielt nå […]

Gjennomgang av brannvarslingsanlegget

Brannvarslingsanlegget ble gjennomgått av Norsk brannvern i Blindernveien 2 og 4 i dag. Det ble ikke funnet feil på anlegget. Tre varslere ble byttet – i 11. etasje i begge blokkene (disse var delvis ødelagt av støv), og i matboden i Blindernveien 2. Den siste har forårsaket en del «forvarsler» i B2, og vi håper […]

Ny parkeringsavtale

Sameiet Blindernveien 2 & 4 har inngått ny avtale om parkeringskontroll med P-service. Denne erstatter vår tidligere avtale med Oslo Parkeringservice. Alle rutiner rundt parkering er som tidligere, se https://blindernveien.no/info/parkering/

Nye sykkelboder – informasjon til beboerne

Gode nyheter: søknaden om byggetillatelse for våre nye sykkelboder kom denne uka et langt steg videre i Plan- og bygningsetaten, etter noen byråkratiske strafferunder der vi blant annet måtte sjekke innholdet av forurensning i grunnen. Når planen godkjent vil vi begynne prosessen med å innhente anbud, og vi ønsker å komme i gang med byggingen […]

Nytt fra styret

Kjære beboere i Blindernveien 2 og 4 Som dere vet har vi måttet foreta en omrokkering i styret og Ola Nordal er nå ny styreleder fra 1/10. Vi takker Therese for all innsatsen og de utrolig mange timene med arbeid hun har lagt ned i løpet av det halve året hun satt ved roret. Kontakt […]

Radiatoranlegget slås på torsdag 23/9

Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. Les mer om hvordan du lufter en radiator:  http://blindernveien.no/informasjon/luft-radiator/. Hjelp […]

Norsk Brannvern kontroll 8. september

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt. • Full gjennomgang som tidligere: Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere. • Ekstraordinær viktig sjekk: Kontroll av brannluke og brannstige på balkong. Kontrollen […]

Sommerbrev fra styret

Hei alle i Blinderveien 2 og 4 For tiden er det virkelig flott vær, og vi håper dere nyter sola og de fine dagene. Bruk gjerne den deilige uteplassen vår! Grillen ble malt opp igjen under dugnaden – så nå er det virkelig fint der.  I uke 30 kommer SIO til å sette opp et […]

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte kan lastes ned her: 2021 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte Den finnes også tilgjengelig på Vibbo, samt på oversikten over årsmøtereferater: https://blindernveien.no/om/arsmeldinger/

Gjerde langs parkeringsplass B4

Styret har hatt dialog med SiO som nå har sagt seg villig til å sette opp gjerde langs parkeringsplassen ved Blindernveien 4 grunnet økt ferdsel på vår tomt.De skal også legge grus mot gjerdet til Blindernveien 6 slik at vi fult ut får benyttet plassen til parkering Hilsen Styret

Minner om dugnad 26 og 27 mai kl 17.00

Som vi har gjort tidligere år vil vi rydde i sykkelbodene, husk derfor å merke sykkel og akebrett med navn og årstall. Som dere alle vet er det trengsel i sykkelbodene og styret oppfordrer alle til å kun sette sykler som er i bruk inn i bodene, samt plassere akebrett i private boder i sommersesongen. […]

Dugnad

Hei alle sammen, som vi skrev i tidligere nyhetsbrev har vi i år valgt å ha dugnaden litt senere en vanlig. Tidspunkt er 26 og 27 mai kl 17.00. Vi deler opp i 2 dager slik at det skal være mulig å holde avstand til hverandre osv. Håper så mange som mulig kan stille. Begge […]

Ekstraordinært årsmøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4

På årsmøtet 2021 ble det fremmet benkeforslag til sak 7, punkt 4, 12, 13 og 15: revisjon av husordensreglene. Dette må behandles på et ekstraordinært årsmøte. Innkalling til det ekstraordinære årsmøtet sendes på Vibbo i morgen 5. mai. I følge vedtektenes §11 innkaller styret skriftlig til ekstraordinære årsmøte med minst 8 og høyst 20 dagers […]

Protokoll fra årsmøte 2021

Utdeling av parkeringskort for 2021

Alle seksjonseiere kan få parkeringskortet levert i postkassen om de ønsker det, mandag 19. april ca kl 17. Meld i så fall fra via SMS til styrekontakten for den aktuelle blokken. NB: skriv inn seksjonsnummer og ditt navn på SMS’ en. Blokkontakter: B2: Fredrik tlf: 47664004 B4: Manmit tlf 92633712. De eierne som ønsker det […]

Digitalt årsmøte 15. mars til 23. mars

Årsmøtet i Sameiet Blindernveien 2 og 4 gjennomføres digitalt pga smittevernstiltak fra 15. mars 2021 09:00 – 23. mars 2021 09:00 Når avstemningen begynner får du lenke til årsmøtet på SMS, og kan stemme med en gang. Sett deg gjerne inn i sakslisten før avstemningen begynner.

Utgift til internett

Styret har mottatt henvendelse fra flere beboere med spørsmål om dokumentasjon på utgift til internett. Mange må ha hjemmekontor for tiden, og kan muligens få dekket kostnader til internett av arbeidsgiver. Til orientering utgjør kostnaden til internett i vårt sameie kr 152 pr mnd for hver leilighet. Dette dekkes som del av innbetalt husleie.»

Årsmøte 15. mars kl. 18.00 i Vestre Aker menighetshus

Årsmøtet for Sameiet Blindernveien 2 og 4 blir mandag 15. mars kl 18.00 i Vestre Aker menighetshus. Innkalling med sakspapirer blir sendt 2-3 uker før årsmøtet, i samsvar med vedtektene. Saker som seksjonseierne ønsker behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 2. februar 2021.Vi trenger sameiere til å sitte i styret og komiteene. Meld […]

Radiatoranlegget slås på mandag 28. september

Vi slår på radiatoranlegget mandag 28. september ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Årsmøte 2020

Sameiets årsmøte ble, som dere har fått informasjon om, utsatt på ubestemt tid pga koronasituasjonen. Vi vil nå gjennomføre årsmøtet digitalt, slik at de lovpålagte oppgavene kan fullføres. Det digitale årsmøtet gjennomføres på Vibbo.no. Alle vil motta en sms den 16.april 2020 med informasjon og en lenke til Vibbo.no hvor årsmøtet vil foregå. Årsmøtet åpnes på […]

Parkeringskort

På grunn av den spesielle situasjonen vi er i nå vil det ikke bli delt ut nye parkeringskort. De gamle parkeringskortene gjelder inntil ny beskjed blir gitt. Oslo parkeringsservice er varslet.

Årsmøtet utsettes inntil videre

Av hensyn til faren for Koronaviruset er sameiets årsmøte, som opprinnelig var planlagt 17. mars, utsatt inntil videre. Styret kommer tilbake med informasjon om nytt tidspunkt når smittesituasjonen er mer avklart.

Samtykke til digital kommunikasjon

Mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS vil på vegne av sameiet sende en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon. Samtykker du vil blant annet årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post. Det åpner også mulighet for enkelte varslinger på SMS. […]

Årsmøte 17. mars kl. 18.00 i Vestre Aker menighetshus

Innkalling med sakspapirer er sendt ut. Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsrapport for 2019 3. Årsregnskap for 2019 4. Godtgjørelse til styret 5. Forslag fra styret A) Avfallsløsning B) Revisjon av husordensreglene C) Vedtektsendring 6. Innkomne forslag 7. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité Du kan lese årsmøtepapirene

Avfallshåndtering i Blindernveien 2 og 4

Styret inviterer til befaring 22. oktober kl. 18.00 for å drøfte og få innspill til alternativer for ny avfallsløsning for sameiet. Oppmøte utenfor B4. Se oppslag med nærmere informasjon og tegning på oppslagstavlene i fellesarealene.

Nyhetsbrev fra SIO om Blindernveien 6

Arbeidene med å legge om vann- og avløpsledninger langs Blindernveien, ned til det lysregulerte fotgjengerkrysset og videre ned stikkveien mot skolen og NRK, pågår fortsatt. Omkobling skjer først senere i høst og de berørte vil bli varslet ca. en uke før omkoblingen finner sted. Fra uke 41 begynner støpearbeidene. Fra da av vil det bli […]

Radiatoranlegget blir slått på mandag 7. oktober

Radiatoranlegget blir slått på mandag 7. oktober ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. Les […]

Nyhetsbrev Blindernveien 6

Det er satt opp byggegjerde rundt byggeplassen og det har vært spuntet i løpet av sommeren . I tillegg har det vært utført sikringsarbeider av byggegropen samt utgraving og bortkjøring av masser. Byggegjerdet er delvis provisorisk og vil bli estattet av et fast gjerde senere i prosessen. Byggegjerdet som skal stå gjennom hele byggeprosessen er […]

Oppstart av bygging i Blindernveien 6

Informasjon fra styret i Blindernveien 2 og 4 Vi har fått informasjon fra SIO om at de nå har fått tillatelse til å starte opp bygging av nye studentboliger i Blindernveien 6. De starter opp mandag 24. juni med å sette opp byggegjerder. Det er VIKTIG at de som har biler stående på parkeringsplassene utenfor […]

Heisen i B2 står

Heisen i Blindernveien står igjen. Vi beklager ulempene dette fører til. Service er bestilt og kommer i morgen tidlig mvh Styret

Radiatoranlegget av 5. juni

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av onsdag 5. juni.

Brannalarm utløst i B2 idag

En liten orientering fra styret om en brannalarm som gikk i B2 i dag ca kl 15. Årsaken var en overopphetet plate i 4 etg. Alt var raskt under kontroll og ingen skade skjedd. Takk til de som handlet raskt og riktig iht. branninstruksen for sameiet. Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig […]

Parkeringsplasser utenfor B4

Det vises til tidligere årsmøtevedtak og informasjon om etablering av nye parkeringsplasser for sameiet utenfor B4. Det skal også legges ny asfalt på inngangspartiet. Arbeidet starter opp etter påske, sannsynligvis 24. april. Det vil bli noe begrenset mulighet til å kjøre helt inn til inngangen en kort periode.   Vi vet ikke helt hvor lang […]

Dugnad onsdag 15. mai

Det blir dugnad onsdag 15. mai. Dugnaden starter kl 18 og varer til ca. kl 20. Vi avslutter som vanlig med litt mat og drikke på «plattingen». Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Oppgaver som skal gjøres er blant annet å rydde i sykkel- og redskapsbodene, […]

Vaskeriet

For å benytte fellesvaskeriet må du ha lås til reservasjonstavla, samt kjøpe vaskekort. Roderik-Jako tlf 22 80 62 00 formidler kort, nøkler og låser. Kortet må fylles med penger før det kan brukes. Betaling med Vipps, Visa eller Mastercard kan du gjøre via denne lenken: https://goo.gl/Ke84jJ Du kan også betale kontant. •For beboere i Blindernveien […]

Parkeringskort for 2019

Parkeringskort for 2019 ble delt ut på årsmøtet i mars. De som ikke var på årsmøtet kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder.

Protokoll fra årsmøte 2019

Du kan lese protokollen fra sameiets årsmøte her

Årsmøte 18. mars 2019

Vel møtt til årsmøte 18. mars 2019 i Vestre Aker menighetshus.

Heisen i Blindernveien 2 står

Heisen i Blindernveien 2 står nå i kveld, mandag 21. januar. Euroheis er kontaktet.

Årsmøte 18. mars

Årsmøtet for Sameiet Blindernveien 2 og 4 blir mandag 18. mars kl. 18.00, i Vestre Aker menighetshus. Innkalling med sakspapirer blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 5. februar 2019. Vi trenger sameiere til å sitte i styret og komiteene. […]

Oppfordring til å gi samtykke til digital kommunikasjon

Mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS vil på vegne av boligselskapet sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt sameier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon. Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS. Styret er opptatt […]

Heisen i B2 står

Heisen står igjen i B2. Euroheis er kontaktet.  Vi minner om at heisen IKKE må overbelastes. Ved uforsiktighet kan bruker bli erstatningsansvarlig. Det vises til husordensreglene § 8 hvor det står:  Heisene har vektbegrensning, følg anvisningene på heisene. Fire voksne i heisen, er en god regel å følge hvis man vil unngå overbelastning og heisstopp. […]

Etablering av parkeringsplasser ved Blindernveien 4

Når utbyggingen av studentboligene i Blindernveien 6 starter mister sameiet 8-9 parkeringsplasser utenfor B4. På ekstraordinært årsmøte i august 2017 ble det vedtatt å erstatte disse med nye plasser utenfor B2 og B4. De skisserte anleggene viste 5 nye plasser utenfor B2 og 4 nye plasser utenfor B4. Anlegget utenfor B2 ble ferdigstilt våren 2018. […]

Montering av nytt ringeklokkeanlegg 19. november (B2) og 21. november (B4)

Hemer lås og dørtelefon AS monterer nytt ringeklokkeanlegg: Blindernveien 2 mandag 19. november fra kl. 8 og hele dagen Blindernveien 4 onsdag 21. november fra kl. 8 og hele dagen Hemer trenger tilgang til leilighetene fortløpende gjennom hele dagen. Kan du ikke være tilstede må du avtale med en nabo eller ta kontakt med styret […]

Nytt ringeklokkeanlegg

Årsmøtet i mars 2018 fattet i forbindelse med behandling av budsjettet, vedtak om ekstra innbetaling for nytt ringeklokkeanlegg. Seksjonseierne betalte inn beløpet i juni. Styret har innhentet fire tilbud og valgt å gå for Hemer som leverandør.  Styret har valgt et Aiphone GT porttelefoni/dørtelefoni med lyd. Innbetalingene i juni dekker kostnadene til anlegget. Det nye ringeklokkeanlegget blir […]

Kontroll og råd om brannsikkerhet i leilighetene i oktober

Sameiet har avtale med Norsk brannvern om kartlegging av og råd/veiledning om brannsikkerheten i sameiet. De vil utføre enkle kontroller i leilighetene som å teste og bytte batteri i røykvarslere og kontroll av brannslukkere. Dette er en del av systematisk arbeid for økt brannsikkerhet i sameiet.  Norsk brannvern kommer på befaring mandag 15. oktober og tirsdag 23. oktober mellom kl. 17.00 – 21.00. […]

Radiatoranlegget blir slått på onsdag 26. september

Radiatoranlegget blir slått på onsdag 26. september  Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. Les mer om […]

Litt om fremdrift – Blindernveien 6

SIO har informert om uforutsette utforinger med Vann- og avløpsetaten knyttet til omlegging av vannledninger i forbindelse med byggingen av nye studentboliger. Dette fører til noe forsinkelse av oppstart. De kan ikke anslå når de kommer i gang.    

Radiatorene blir slått av 16. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av onsdag 16. mai.

Parkeringskort 2018

Parkeringskort for 2018 ble delt ut på årsmøtet i mars. De som ikke var på årsmøtet kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder.  Nye parkeringsrutiner for sameiet ble vedtatt av årsmøtet i 2016:  «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer […]

Informasjon om anleggsarbeider i Blindernveien 8

Styret har mottatt følgende informasjon om anleggsarbeider i Blindernveien 8: Hei! Oversender grov fremdriftsplan for anleggsgartner arbeidene på Marienlyst Skole. Som dere ser av denne vil disse arbeidene pågå fra dd. og frem til 08.08.18. Det vil også pågå arbeider i juli måned. Det er ikke planlagt helg jobbing. Arbeidene som utføres i denne perioden […]

Vanntilførsel i B4

På grunn av noe problemer med vanntilførselen i B4 er det laget en midlertidig løsning med vanntilførsel i rør fra B2 til B4.  Litt informasjon om bakgrunn  Grunnen til problemet er planlagt arbeid med å legge om og skifte hovedstoppekranene for begge blokkene. Hensikten er å gjøre de lettere tilgjengelig og enklere å betjene ved […]

Skifte av hovedstoppekran i B4

Det viser seg mer komplisert å få skiftet hovedstoppekranen i B4 enn forventet.  Den gamle innvendige stengekranen i boden, og utvendig kran/bakkekran fungerer ikke. De fikk derfor ikke utført arbeidet i B4 idag.  Det må graves opp utvendig for utskifting av bakkekran, før innvendig kan skiftes. Rørteknikk jobber med saken og nærmere informasjon kommer om når arbeidet […]

Skifte av hovedstoppekraner i B2 og B4

Tirsdag 17. april og onsdag 18. april skal Rørteknikk legge om og skifte hovedstoppekranene for vann i B2 og B4.  Hovedstoppekranene vil bli lettere tilgjengelig og enklere å betjene. Vannet vil bli stoppet i perioder disse dagene. For nærmere informasjon se oppslag i fellearealene.  

Dugnad tirsdag 8. mai

Det blir dugnad tirsdag 8. mai. Dugnaden starter kl 18 og varer til ca. kl 20. Vi avslutter som vanlig med litt mat og drikke på «plattingen». Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Oppgaver som skal gjøres er blant annet å rydde i sykkel- og redskapsbodene, rydde uteområdene og […]

Arbeid med nye parkeringsplasser

Det vises til tidligere informasjon om arbeid med etablering av nye parkeringsplasser utenfor B2 og B4, og informasjon om behov for justering av plassering av parkeringsplassene utenfor B4 etter befaringer med mulige leverandører. Seksjonseierne i B4 ble gitt mulighet til å gi innspill til justeringene.   Styret har fått innspill fra flere seksjonseiere som er positive […]

Arbeid med å etablere nye parkeringsplasser er godt igang

Arbeidet med å etablere nye parkeringsplasser er nå godt igang utenfor B2. Utenfor B4 starter arbeidet med nye parkeringsplasser opp rett etter påske. I følge fremdriftsplanen skal arbeidene med nye parkingsplasser være ferdig i løpet av uke 16 (20. april). Utjevning og asfaltering av eksisterende innkjørsler til B2 og B4 gjennomføres ikke i denne omgang. […]

Nye parkeringsplasser utenfor B4

Det vises årsmøtevedtak om etablering av nye parkeringsplasser for sameiet. Utenfor B4 skal nye plasser etableres ved innkjøringen til B4 fra Blindernveien. Etter befaringer med mulige leverandører ser styret behov for noe justering av innkjøring og plassering av parkeringsplassene (se vedlagte skisse). Styret gir nå seksjonseierne mulighet til eventuelle innspill på justeringen før arbeidet starter […]

Oppstart av arbeid med nye parkeringsplasser

Arbeidet med å etablere nye parkeringsplassene utenfor B 2 starter opp mandag 26. mars.  Nærmere informasjon om oppstart utenfor B4 kommer senere. 

Referat fra årsmøte 12. mars

Referat fra Årsmøte Sameiet Blindernveien 2 og 4

Parkeringskort for 2018

Parkeringskort for 2018 ble delt ut på årsmøtet 12. mars. De som ikke var der, og som vil ha parkeringskort, kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som seksjonseieren får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er […]

Tøy/klut i kloakk og kloakkpumpe i B2!!

Nok en gang er kloakkpumper stoppet pga at noen kaster klut eller liknende i toalettet. Det koster sameiet mange tusen hver gang dette stopper pumpene. Vi minner nok en gang om: Ikke bruk toalettet som søppelkasse eller utslagsvask. Det er bare avføring og toalettpapir som skal kastes i toalettet. Våtservietter, bleier, tamponger, bind, vaskekluter og […]

Årsmøte mandag 12. mars kl. 18.00

Velkommen til årsmøte, mandag, 12. mars 2018 kl.18.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at seksjonseierne er representert. Saksliste 1. KONSTITUERING 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017. Sakspapirer på side 3-11. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2017. Sakspapirer på […]

Opplæring i nytt brannvarslingsanlegg

Det blir opplæring for alle beboere på det nye brannvarslingsanlegget: – Torsdag 14. september kl. 16.00 i Blindernveien 4 eller – Torsdag 21. september kl. 17 eller 18 (styret jobber med å få det kl 18.00) i Blindernveien 2. Du kan møte opp der det passer best for deg. Alle får kopi av betjeningsveiledning for […]

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte onsdag 23. august 2015 kl. 19.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Dagsorden: 1. Konstituering Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Etablering av nye parkeringsplasser Dersom du ikke kan komme på møtet kan du gi en annen fullmakt til […]

Varsel om ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017 kl. 19.00

Styret vil med dette varsle om ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4 onsdag 23. august kl 19.00 i Vestre Aker menighetshus. Endelig innkalling sendes ut 8-20 dager før møtet, i tråd med vedtektene. Tema for møtet Formålet med møtet er å vedta alternativ for etablering av nye parkeringsplasser. Sameiermøtet i mars behandlet sak […]

Radiatorene blir slått av 6. juni

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av tirsdag 6. juni.

Alternativer for å etablere nye parkeringsplasser

Sameiermøtet i mars behandlet sak om etablering av nye parkeringsplasser (sak 5). Sameiermøtet vedtok at det skal etableres nye parkeringsplasser, at styret skulle utrede to alternativer.for nye parkeringsplasser og innkalle til nytt sameiermøte. Styret har vurdert flere alternativer til etablering av nye parkeringsplasser. Du kan se en skisse som viser alternativene og antall plasser de ulike […]

Dugnad onsdag 10. mai kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 10. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Parkeringskort for 2017

Det ble innført nye parkeringskort i 2016 etter vedtak på sameiermøtet om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov».  Parkeringskort for […]

Innkalling til sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4

Sameiermøtet avholdes mandag, 6. mars 2017 kl. 18. Sted: Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at alle seksjonseierne er representert. Kan du ikke komme? Bruk fullmakt vedlagt årsmøtepapirene. 1. KONSTITUERING. 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2016.  4. STYRETS […]

Heisen i B2 i drift igjen

Heisen i B2 er reparert og i drift igjen!  

Heisen i B2 står

Euroheis sjekket heisen igår og fant en feil med døren.  Det må bestilles en ny del fra Sverige og det kan noen få dager før de får reparert heisen. Euroheis sjekker tid på bestilling og utbedring. Vi vil sende ut informasjon med en gang vi vet mer.  

Årsmøte mandag 6. mars

Det blir årsmøte for Sameiet Blindernveien 2 og 4 mandag 6. mars 2017 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 1. februar 2017.  Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld […]

Radiatoranlegget blir slått på mandag 10. oktober ca kl. 12.00

Radiatoranlegget blir slått på mandag 10. oktober ca kl. 12.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Sameiet uttalelse om Blindernveien 6

Sameiet Blindernveien 2 og 4 har sendt høringssuttalelse om SiOs byggeplaner i Blindernveien 6. Les høringsuttalelsen.

Radiatorene blir slått av 26. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av torsdag 26. mai.

Nye parkeringsrutiner

Årsmøtet 14. mars 2016 fattet vedtak om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov». Vedtaket innebærer at nåværende parkeringsoblater (som er […]

Dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Fellesutgifter 2016

OBOS sender ut giroer for fellesutgifter for 2016 innen midten av januar. På grunn av sammenslåingen av sameiene vil det bli noen endringer. Fellesutgiftene sendes ut fra det sammenslåtte Sameiet Blindernveien 2 og 4. Avtalegiro Seksjonseiere i B2 som har avtalegiro for fellesutgifter behøver ikke gjøre noe, fellesutgiftene vil trekkes som vanlig. Seksjonseiere i B4 […]

Foreløpig plan for Blindernveien 8 – Marienlyst skole

Undervisningsbygg har fått i oppdrag fra Utdanningsetaten å økt kapasiteten på Marienlyst skole, hvor kapasiteten i dag er overskredet. Utvidelsen er besluttet lagt til tomten der Blindernveien skole ligger i dag, Blindernveien 8. Blindernveien skole, som er en byomfattende spesialskole, skal flytte inn i nye lokaler ved Kringsjå skole juni 2016. Blindernveien 8 skal deretter […]

Har du en gammel sykkel du ikke bruker?

Sykkelbodene er stappfulle, og det har dessverre blitt stjålet flere sykler utenfor blokkene i det siste. Det hadde vært fint om de som har gamle, ubrukte sykler kan fjerne dem. Det står en del gamle sykler i sykkelbodene som helt tydelig ikke har vært brukt på noen år. Er en av disse syklene dine? Om du […]

Trærne ved parkeringsplassen i B2 skal beskjæres

Trærne ved parkeringsplassen utenfor Blindernveien 2 skal beskjæres. Dette er et forsøk på å begrense problemet med fuglemøkk på de parkerte bilene. Beskjæringen vil utføres mandag 12. oktober. OBS! Alle biler må flyttes før beskjæringen utføres. Dersom du skal reise bort kan du ikke parkere utenfor B2 mens du er borte. Vi sender ut melding om […]

Radiatorene blir slått på torsdag 24. september kl 16

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 24. september ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Kollektiv avtale om internett

Nå får alle beboerne i Blindernveien 2 og 4 internett dekket gjennom felleskostnadene. Her finner du informasjon om det nye tilbudet. Årsmøtet i mars i år vedtok at sameiene skulle inngå en felles bredbåndsavtale for alle beboerne: Styret får fullmakt til å inngå avtale om kollektivt bredbånd med en internettleverandør. Bredbånd skal finansieres som spesifisert […]

Midlertidig barnehage i B6

Sameiet har mottatt nabovarsel om midlertidig barnehage som skal oppføres i Blindernveien 6 i august 2015. Den blir stående i ca. 6 måneder, mens rehabilitering av Bamsebo barnehage (Sem Sælandsvei 4) foregår. Barnehagen skal inneholde lekeareal og sanitærfunksjoner for 70 barn og kontor/arbeidsrom for 17 ansatte. Les mer i nabovarslet: nabovarsel midlertidig bygg B6  

Montering av duenetting

Seksjonseierne har fått tilbud om montering av duenetting på balkongene. I Blindernveien 2 har styret fått bestilling fra seksjon 33, 34, 38, 39 og 41. I Blindernveien 4 har 25, 37 og 39 bestilt. Vi beklager at det har tatt veldig lang tid å få avtalt tidspunkt for montering. Nettene vil bli montert tirsdag 30. juni […]

Kartverket har gjort om vedtaket

I slutten av april fekk alle seksjonseigarane brev frå Statens kartverk om at det var tinglyst ei hefting på alle seksjonane. Styret anka avgjerda, og har fått gjennomslag. I april meinte Kartverket at dei hadde oppdaga at det skulle ha vore tinglyst ei hefting på alle seksjonane i Blindernveien 2 og 4. Dei tinglyste difor ei […]

Kartverkssaken er anket til Borgarting

Alle seksjonseierne har fått brev fra Statens kartverk med opplysninger om endring i festevilkårene. Styret har anket vedtaket i Kartverket til Borgarting lagmannsrett. Det var Kartverket selv som oppdaget det de mener var en feil i grunnboken, og Kartverket selv som har tatt initiativ til å gjøre endringer i grunnboken for alle seksjonene i Blindernveien […]

Radiatoranlegget slås av mandag 4. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av mandag 4. mai.

Brev fra Statens kartverk

Alle seksjonseierne har fått brev fra Statens kartverk med opplysninger om endring i festevilkårene. Styret jobber med å finne ut av hva dette har av praktiske konsekvenser. Vi har vært i kontakt med Kartverket, men har foreløpig ikke klart å få slått endelig fast om endringene kun gjelder tomtene våre eller om de omfatter hver […]

Bilder fra aprildugnad

Flott oppmøte på dugnaden, og vi fikk gjort masse! Takk til alle som deltok!

Vil du ha duenetting på balkongen?

Styret har henta inn tilbod på montering av netting på balkongene. Nettingen stoppar duer og andre fuglar. Vi har fått tilbod frå Alfa skadedyrkontroll AS. Prisen er: 1875 kr for fireromsleilegheiter (eitt nett). 2650 for treromsleilegheiter (to nett). Ordinær pris er 2400 kr for eitt nett, så vi har fått gode rabattar. Prisen er under […]

Dugnad onsdag 8. april og tirsdag 12. mai kl. 18

Det blir dugnad onsdag 8. april og tirsdag 12. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Male utepeisen og olje plattingen Annet dugnadsarbeid Dugnaden 12. mai er det særlig planting og såing m.m Alle må merke syklene sine med navn og årstall […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.