Arkiv: Brannsikring

Informasjon om brannvarslingsanlegget

Styret har laget et informasjonsskriv om hvordan du slår av brannalarmen dersom det er falsk alarm. Skrivet blir delt ut til alle leilighetene. Last ned informasjonsskrivet.

Utbedring av sagmerker på balkongene

I forbindelse med forlengingen av rømningsveiene ble det montert luker i gulvet i 12 leiligheter i hver blokk. Lukene er av samme type som de eksisterende lukene i etasjene over. Rundt enkelte av disse lukene har det blitt stygge merker etter sagingen. Dersom de aktuelle seksjonseierne ønsker det, vil vaktmesteren utbedre disse skadene: Vaktmesteren vil […]

Arbeidet på taket er sluttført

Brannventilasjonsanlegget er montert og glasmeisteren har avslutta arbeidet på taket. Det nye glastaket skal vere heilt tett, slik at vi slepp fleire lekkasjar inn i trapperommet. Brannventilasjonsanlegget blir kopla til om eit par veker: Då er alle brannalarmane ferdigmontert, og heile brannvarslingsanlegget blir slått på. Bilete frå arbeidet med monteringa av det nye taket

Forlenging av rømningsveiene

Det vil bli utført betongsaging og montering av nye luker og stiger på balkongene fra 27. april 2012. Siste del av brannvernprosjektet! I 2008 hadde Brannvesenet inspeksjon i Blindernveien 2 og 4. Vi fikk pålegg om å bedre brannsikkerheten, og årsmøtet i 2009 vedtok å starte et eget brannvernprosjekt. Prosjektet har blitt behandlet på alle […]

Montering av brannventilasjon og nytt glastak over trapperommet

Frå måndag 12. mars til fredag 23. mars blir det montert brannventilasjonsanlegg og lagt nytt glastak over trapperommet. Oppdatering 29. mars: Arbeidet er forseinka, og styret har ikkje fått melding frå leverandørane om når anlegget vil bli ferdig. Vi håpar det skjer før påska startar for alvor. Det nye brannventilasjonsystemet vil vere kopla til brannalarmen. […]

Tidspunkt for montering av røykdetektorer i hver leilighet

Troll Sikkerhet skal montere røykdetektorer i hver leilighet, koplet til det nye felles brannvarslingsanlegget. Les mer om brannvarslingsanlegget og detektorene. I lista nedenfor ser du tidspunkter for når arbeidet skal utføres i hver leilighet. Du må enten: Være hjemme på tidspunktet som er angitt i oversikten. Levere nøkkel til en nabo som skal være hjemme. […]

Nytt brannvarslingsanlegg

Sameiene har inngått avtale med Troll Sikkerhet AS (partner av Securitas Direct) om levering av brannvarslingsanlegg. Anlegget vil bli montert i perioden 23. januar til midten av mars 2012. VIKTIG: Tidspunkt for montering i hver leilighet. Årsmøtet i sameiene i 2011 vedtok å montere felles brannvarslingsanlegg. Dette er et pålegg fra Brann- og redningsetaten, og […]

Varmtvatnet blir kopla ut nokre timar 14.-17. mars

På grunn av arbeid på fjernvarmeanlegget blir varmtvatnet kopla ut i nokre timar. Blindernveien 2: måndag 14. mars 2011 og tysdag 15. mars frå kl 08.30. Blindernveien 4: torsdag 17. mars frå kl 8.30. Det blir montert nye skoldeventilar slik at vi skal unngå problem med for høg temperatur på forbruksvatnet. Før jul gjekk det ut […]

Utskiftingen av sikringsskapene er forsinket

Utskiftingen av hovedtavlene, vaskeritavlene og seksjonseiernes underfordelere har blitt et par måneder forsinket. Sinus Elektro regner med at alt arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av april. Hovedtavlene i både Blindernveien 2 og 4 er skiftet. Sikringsskapene i fyrrommet i nr 2 er skiftet, og vil bli skiftet i nr 4 fredag 4. mars. Vaskeritavlene […]

Norconsults anbefaling for brannsikring

I 2008 hadde Brannvesenet inspeksjon i blokkene, i forbindelse med Høyhusprosjektet Brannvesenet har i Oslo. Brannvesenet kom med en del pålegg («skal») og en del anbefalinger («bør») for å bedre brannsikkerheten i blokkene. Arbeidet starta i 2008, og vil bli avslutta i 2011. Styret leide inn Norconsult tidlig i 2010 for å vurdere arbeidet som allerede […]

Vedlikeholdsarbeid høst 2010 / vinter 2011

De elektriske oppgraderingene har blitt en del forsinket p.g.a. uforutsett mye arbeid med varmekabler i nedløpsrørene + montering av varmematter på toppbalkongene. Utskiftingen av seksjonseiernes underfordelere er derfor blitt skjøvet på til februar 2011. Underfordelerne blir skiftet i Blindernveien 4 først, deretter Blindernveien 2. Tidspunktene vil endre seg, dette er en foreløpig oversikt. Utskifting av […]

Tilbud til seksjonseierne om utskifting av underfordeler (sikringsskap)

Oppdatering 10. august: Nesten alle seksjonseierne har takket ja til tilbudet.

Info frå styret 13. juni

Branndører til leilighetene

Informasjonen gjelder bare andelseiere med gammel (ikke brannsikret) entredør. Informasjon fra Dør- og vindusspesialisten (DVS): BESTILLINGSSKJEMA: NY DØR TIL LEILIGHETEN I SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 – 4 DVS ENTREPRENØR AS er blitt anmodet om å utarbeide bestillingsskjema på utskifting av leilighetsdør. Tilbudet inkluderer demontering og bortkjøring av gammel dør, levering og montering av ny dør i […]

Bestilling av nye entredører

Det vises til tidligere informasjon på årsmøte 2009 vedrørende styrets arbeid med brannvern i Blindernveien 2 og 4. Et av de tiltakene sameiet er blitt pålagt å utbedre av Oslo brann og redningsetat er bytte av slusedører og entredører til godkjente branndører. Sameiet har bekostet nye slusedører, entredørene er hver enkelt seksjonseiers ansvar. De nye […]

Informasjon angående utskiftning av entredører

Det vises til tidligere informasjon vedrørende skifte av entredører. Bestillingen på dørene har blitt forsinket. Dette skyldes i det vesentligste at arbeidet med slusedørene må ferdigstilles først. Dette arbeidet er i den avsluttende fasen. Tilbudet på entredører som er mottatt fra DVS gjelder frem til nyttår, og leveringstiden på dørene er 8 uker. Dette betyr […]

Utskifting av entredører

Brannvesenet har gitt pålegg om at vi må skifte alle dørene i sameiene. Slusedørene er skiftet i Blindernveien 2, og skiftes i Blindernveien 4 i disse dager. I tillegg til slusedørene, må også alle gamle entredører skiftes ut. Det er hengt opp lister i begge sameiene der beboerne kan skrive seg opp for å få […]

Alle gamle entredører må skiftes ut

Alle seksjonseiere som har gamle entredører (d.v.s. de som ikke har skiftet dører de siste årene) må skifte sine dører i høst. De gamle dørene tilfredsstiller ikke brannforeskriftene og skal skiftes med dører som minimum holder 30 minutter med brann og røyk (i kombinasjon med A60-slusedører er dette nok til at brannvesenet vil kunne redde […]

Nye slusedører til høsten

Styret har hentet inn tilbud på flere typer slusedører, og har landet på et tilbud fra Dør- og Vindusspesialisten. Dørene blir av A60-typen (stanser brann og røyk i 60 minutter). De er i hvitmalt stål og med et relativt stort vindu (54 x 66 cm). Karmene blir hvitmalte. Vi skifter samtlige sluse-, kjeller- og vaskeri […]

Nye slusedører i begge blokkene

Sameiene har fått pålegg fra brannvesenet om å skifte ut slusedørene i Blindernveien 2 og 4 med brannsikre dører. Dagens dører er fra 1959 og er laget av tre og glass. De tilfredsstiller ikke dagens krav til brann- og røykhindring. Styret har hentet inn flere anbud, men har ikke gjort endelig vedtak om hvilke dører […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.