Arkiv: Blindernveien 6

Send inn dine innspill om Blindernveien 6

Fristen for å sende innspill om Blindernveien 6 til Plan- og bygningsetaten er 1. september 2016. Det er viktig at så mange som mulig sender innspill. Les Faktaark om Blindernveien 6. I forrige runde kom det 130 høringsuttalelser og merknader til planene. Alle innspill fra forrige runde er nå lagt i skuffen. Dersom du vil […]

Faktaark om Blindernveien 6

Marienlyst og Fagerborg vel, Blindern vel og Sameiet Blindernveien 2 og 4 har laget dette faktaarket om SiOs planer i Blindernveien 6. Vellene og sameiet er svært positive til studentboliger i Blindernveien 6, men mener at planene som er lagt fram er for store og dominerende. Hva ønsker SiO å gjøre i Blindernveien 6? Studentsamskipnaden i […]

SiO vil bygge enda større!

Nå kommer andre og siste runde om SiOs byggeplaner i Blindernveien 6. Det er viktig at så mange som mulig sender inn kommentarer og merknader til planene før 1. september 2016. Dette har skjedd siden i fjor: Det kom inn enormt mange protester mot utbyggingsplanene i Blindernveien 6, og Studentsamskipnaden (SiO) har nå justert planene noe. SiO sendte […]

B6: Frist for innspill 1. september 2016

Frist for å sende innspill om Blindernveien 6 til Plan og bygningsetaten er 1. september 2016. Innspill sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Plan- og bygningsetatens forslag til Blindernveien 6

Plan- og bygningsetaten har behandlet SiOs forslag om studentboliger i Blindernveien 6. Plan og bygg anbefaler ikke SiOs forslag og har laget et alternativ. Plan- og bygningsetatens forslag er noe bedre enn SiOs forslag, men Blindernveien 6 vil fortsatt bli en enorm støymaskin som vil påvirke mange tusen mennesker på Marienlyst og Blindern. Se plan- og […]

Informasjonsmøte om utbyggingsplanene i B6

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ønsker å bygge studentboliger i Blindernveien 6, nabotomta til B4. Planene har møtt store protester. SiO har nå levert et revidert forslag og inviterer til informasjonsmøte. SiO kom med forslag til ny reguleringsplan i fjor. De ønsket å bygge et gigantbygg med to tårn på 13 og 16 etasjer. Det kom […]

Grønn rute er viktig!

Sameiet har sendt brev til Plan- og bygningsetaten om hvor viktig det er at Grønn rute får en naturlig og god trasé. Les hele brevet vi har sendt til Plan- og bygningsetaten. I brevet er det et kart som viser vårt forslag til Grønn rute. Her er en litt større versjon av kartet:

SiO vil fortsatt bygge monsterhuset

Til tross for 120 protestbrev (det er mye!) til Studentsamskipnaden, har de ikke endret planer: I sommer sendte de inn et lett revidert planforslag for de nye studentboligene til kommunen. Bygget i Blindernveien 6 er fortsatt planlagt å ligge ekstremt tett på Blindernveien 4: Det er bare 25 meter avstand mellom byggene. Styret har flere ganger […]

Møte mellom sameiene og SiO om B6

Sameiene har hatt møte med SiO om utbyggingsplanene i Blindernveien 6. Les brevet sameiene sendte til SiO etter møtet. Du kan lese all dokumentasjon om prosessen rundt B6 i brevjournalen til Plan- og bygningsetaten.

Referat fra informasjonsmøte om Blindernveien 6

SiO har sendt referat fra informasjonsmøtet. SiO presentasjon 141119_Presentasjon 39265 – Referat fra nabomøte Blindernveien 6

Informasjonsmøte om utbygging i B6

Studentsamskipnaden i Oslo arrangerer informasjonsmøte om utbyggingene i Blindernveien 6. Onsdag 19. november kl 19 i Blindernveien 9, Domus Theologica, kantinen

130 protester mot B6!

Det kom inn 92 protester mot utbyggingsplanene i Blindernveien 6 før fristen 11. november + nesten 40 protester etter fristen. Det er mye! Du kan lese alle protestene på nettsidene til Plan- og bygningsetaten. Det skal lages revidert planutkast innen 20. desember. Plan- og bygningsetaten jobber etter denne foreløpige datoplanen: 07.05.2014 Mottatt sak (.) 16.10.2014 […]

Vil bygge 16 etasjer i B6

Studentsamskipnaden i Oslo kjøpte tomtene i Blindernveien 6 for to år siden. De har nå søkt om å få bygge studentboliger på tomtene. Det er viktig at så mange som mulig protesterer mot planene. I planene som er lagt fram er det bl.a. tegnet inn tårn på 12 og 16 etasjer, med svært høy utnyttelsesgrad. […]

Parkeringsplasser og studentboliger i Blindernveien 6

Styret hadde i uke 11 et møte med to representanter, Øystein Myrvold og Mattis Schrøder fra SIO for avklaring og avtale om parkeringsforhold og informasjon om planer for kommende studentboliger i Blindernveien 6. Nederste del av det som nå er parkeringsplass ved Blindernveien 4 er kjøpt av SIO. Det vi eier utgjør ca 4 parkeringsplasser […]

Utbygging i Blindernveien 6

Bystyret vedtok ny reguleringsplan for Blindernveien 6 (rett ved siden av Blindernveien 4) 9. juni 2010. Sameiene fikk brev om den nye reguleringsplanen 7. august 2010. Vedtakskart Blindernveien 6 Reguleringsbestemmelser Blindernveien 6 Den nye reguleringsplanen vil føre til store endringer i nærmiljøet, særlig for beboerne i Blindernveien 4. Blindernveien 6 blir omregulert til: Byggeområde for […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.