VVS-oppgraderinger og videre arbeid med radiatorene

Det blir gjort arbeid på både radiatorene, radiatoranlegget og forbruksvannet (varmtvann fra kranene og i dusjen) ut oktober.

Radiatoroppfølging

Noen få beboere har meldt fra om lekkasjer, manglende varme eller andre problemer etter at radiatorventilene ble skiftet.

Rørmontasje kommer tirsdag 18. oktober kl 12 og utover for å se på problemene. Dersom du har meldt fra om problemer og ikke kan være hjemme på tidspunktet må du ta kontakt med Marius i Rørmontasje på tlf   970 34 002 (eventuelt e-post marius@rormontasje.as).

Arbeid i fyrrommet

Sirkulasjonspumpene for varmtvann blir skiftet mellom mandag 17. og fredag 21. oktober i begge byggene. Utskiftingen vil gjøre at vi får mer stabilt varmtvann, og at de som bor høyt oppe slipper å vente i 5-10 minutter for å få varmtvann i dusjen eller springen.

Sirkulasjonspumpene for radiatorene og styringssystemet for radiatorene blir skiftet fra 24. oktober og utover. Styringssystemet er i dag delvis defekt, noe som gjør at vi bruker unødvendig mye fjernvarme. Nye sirkulasjonspumper vil gjøre at temperaturen i radiatorene vil være jevnere i hele bygget, og gjøre at det forhåpentligvis blir varmere i de øverste leilighetene.

Utskiftingen av sirkulasjonspumpene i fyrrommet vil kunne gjøre at det er korte perioder uten varmtvann i springen på dagtid.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.