Varsel om ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017 kl. 19.00

Styret vil med dette varsle om ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4 onsdag 23. august kl 19.00 i Vestre Aker menighetshus.

Endelig innkalling sendes ut 8-20 dager før møtet, i tråd med vedtektene.

Tema for møtet

Formålet med møtet er å vedta alternativ for etablering av nye parkeringsplasser.

Sameiermøtet i mars behandlet sak og vedtok etablering av nye parkeringsplasser. Styret fikk i oppdrag å utrede to alternativer for nye parkeringsplasser, og innkalle til et nytt sameiermøte.

Styret har utredet flere alternativer til nye parkeringsplasser. 15. mai bad styret om innspill til disse. Det ble avholdt befaring for interesserte sameiere 30. mai. Styret fikk da ytterligere innspill og synspunkter. Befaringen resulterte i et kombinert alternativ. Se alle alternativene: http://blindernveien.no/informasjon/alternativer-for-a-etablere-nye-parkeringsplasser/

Dagsorden for møtet

  1. Konstituering
    Valg av møteleder, valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

      2. Etablering av nye parkeringsplasser

           Saksfremstilling og forslag til vedtak sendes ut med innkallingen.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.