Vanntilførsel i B4

På grunn av noe problemer med vanntilførselen i B4 er det laget en midlertidig løsning med vanntilførsel i rør fra B2 til B4. 

Litt informasjon om bakgrunn 
Grunnen til problemet er planlagt arbeid med å legge om og skifte hovedstoppekranene for begge blokkene. Hensikten er å gjøre de lettere tilgjengelig og enklere å betjene ved for eksempel lekkasjer. I B4 ligger nå hovedstoppekranen lite tilgjengelig innerst i en bod.

Da arbeidet skulle utføres i B4 onsdag 18. april viste det seg mer komplisert enn forventet. Kort fortalt er den gamle, innvendige stengekranen og også utvendig bakkekran nesten ute av funksjon. Derfor dårlig vanntrykk nå i perioder, særlig oppover i etagene. For å få utbedret kranene må Rørteknikk ha tilgang til kommunal hovedstoppekran for avstenging i hele området, og det må graves opp. Dette tar noe tid å få planlagt og utført. De regner med i alle fall ca en ukes tid.

Vi beklager ulempene dette medfører!

Mvh
Styret

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.