Utskifting av radiatorventiler i juni og juli

Årsmøtet i sameiene Blindernveien 2 og 4 vedtok i år at alle seksjonseiere blir pålagt å skifte radiatorventiler (radiatorkraner) som er eldre enn 10 år. Radiatorventilene er hver enkelt beboers ansvar, men i og med at det har vært så omfattende lekkasjeproblemer i sameiene de siste månedene, har årsmøtet pålagt samtlige seksjonseiere å skifte gamle ventiler.

Styret bad i april om tilbakemelding om hvor mange ventiler som skal skiftes i hver leilighet, og fikk svar fra de aller fleste seksjonseierne. Vi har deretter hentet inn anbud, og valgte et tilbud fra Rørmontasje AS, som også har utført annet arbeid i sameiene tidligere. Prisen er 663 kr per radiatorkran, som inkluderer en termostatstyrt ventil (det betyr lavere fyringskostnader), en enkel sjekk av radiatoren og tilstramming av bunnskruene. Arbeidet må betales av hver enkelt seksjonseier, dette gjøres over varmeregnskapet.

Når blir utskiftingen i hver leilighet?

Rørmontasje er godt i gang med utskiftingene, og har delvis skiftet en del kraner samtidig som ventilasjonsrensen ble utført.

De tar deretter andre leiligheter som de kommer inn i ved hjelp av nøklene som ble samlet inn til ventilasjonsrensen, og ringer på dører til seksjonseiere som er hjemme.

Mot slutten av juni tar Rørmontasje/styret kontakt med seksjonseiere i leilgheter som vi ikke har fått skiftet ventiler i for å gjøre nærmere avtale om skifting.

Skal du reise bort? Legg en nøkkel merket med navn og seksjonsnummer i styrepostkassen slik at Rørmontasje kan slippe inn i leiligheten for å utføre arbeidet.

Du kan også ta kontakt direkte med Rørmontasje på telefon 951 21 016 eller e-post rmont@online.no for å avtale tidspunkt.

Årsaken til at radiatorkranene må skiftes før sommeren er at anlegget nå er tappet helt ned for at vi skal unngå flere vannlekkasjer p.g.a. dårlige kraner. Radiatorene kan begynne å ruste dersom de står uten vann i lang tid, og vi må derfor få sluttført dette arbeidet raskt.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.