Utgift til internett

Styret har mottatt henvendelse fra flere beboere med spørsmål om dokumentasjon på utgift til internett. Mange må ha hjemmekontor for tiden, og kan muligens få dekket kostnader til internett av arbeidsgiver. Til orientering utgjør kostnaden til internett i vårt sameie kr 152 pr mnd for hver leilighet. Dette dekkes som del av innbetalt husleie.»

blindernveien.no ble sist oppdatert 14.1.2021.