Sommerbrev fra styret

Hei alle i Blinderveien 2 og 4

For tiden er det virkelig flott vær, og vi håper dere nyter sola og de fine dagene. Bruk gjerne den deilige uteplassen vår! Grillen ble malt opp igjen under dugnaden – så nå er det virkelig fint der. 

I uke 30 kommer SIO til å sette opp et nytt gjerde mellom parkeringsplassen ved B4 og Blindernveien. Dette blir gjort etter dialog med styret, og vi håper dette får bukt med at folk som ikke bor i sameiet går opp og ned bakken på hjørnet mellom B4 og B6. 

Som vanlig vil septiktanken bli tømt i løpet av sommeren. Vi minner om at kloakkpumpene har vært tette flere ganger denne våren på grunn av ting (vaskefiller o.a.) som har blitt skylt ned i do. Dette koster sameiet flere tusen kroner hver gang – så vi gjentar derfor oppfordringen: ikke kast ting andre ting enn dopapir i toalettet!

Styret har vært i kontakt med ISTA som har ansvar for målerne på radiatorene. Vi har sjekket målerne i ti leiligheter, og alt ser ut til å være i den skjønneste orden. På sikt må disse målerne byttes ut, men det ser ut til at vi kan vente med dette noen år. 

Den store saken for høsten er oppsetting av nye sykkelskur mellom B2 og B4 langsmed Blindernveien. Arkitekten tegninger har blitt forelagt styret, og byggegruppa er i full gang med sitt. Dette ser ut til å bli veldig fint bygg, og skurene kommer til å bli et bra løft for sameiet. Tegningene er oversendt Plan- og bygningsetaten til behandling, og nabovarsel har blitt sendt ut. Neste steg er å hente inn anbud på selve byggingen. Dette gjøres etter sommeren. Etter ferien kommer vi kommer til å sende ut et større informasjonsbrev om saken, med tegninger og en mer detaljert tidsplan. 

Men nå er det altså sommer og ferie. Flere av oss i styret er bortreist de neste ukene, men diverse nødnumrene står i oppgangene hvis det er behov. 

Styret ønsker dere alle en riktig god sommer!

blindernveien.no ble sist oppdatert 28.6.2021.