Søkt om omregulering av vaskeriene

Årsmøtet har vedtatt å selge vaskeriene til leiligheter for å finansiere deler av fasaderehabiliteringen.

Det vil bli opprettet nye vaskerier i fyrrommene i kjelleren.

Sameiene sendte søknad om reseksjonering i fjor, og vaskeriene ble skilt ut som egne seksjoneri juni i år.

I oktober ble det sendt søknad om bruksendring til leilighet.

Se søknaden for vaskeriet i Blindernveien 2.
Se søknaden for vaskeriet i Blindernveien 4.

Etter at kommunen har gitt tillatelse til bruksendring vil arealene bli lagt ut for salg.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.