Skifte av hovedstoppekraner i B2 og B4

Tirsdag 17. april og onsdag 18. april skal Rørteknikk legge om og skifte hovedstoppekranene for vann i B2 og B4. 

Hovedstoppekranene vil bli lettere tilgjengelig og enklere å betjene.

Vannet vil bli stoppet i perioder disse dagene. For nærmere informasjon se oppslag i fellearealene.  

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.