Skifte av hovedstoppekran i B4

Det viser seg mer komplisert å få skiftet hovedstoppekranen i B4 enn forventet. 

Den gamle innvendige stengekranen i boden, og utvendig kran/bakkekran fungerer

ikke. De fikk derfor ikke utført arbeidet i B4 idag. 

Det må graves opp utvendig for utskifting av bakkekran, før innvendig kan skiftes.

Rørteknikk jobber med saken og nærmere informasjon kommer om når arbeidet kan bli utført. 

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.