Fungerer radiatorene dine tilfredsstillende?

Radiatorene er hver enkelt seksjonseiers ansvar, men styret koordinerte utskiftingen av radiatorkranene p.g.a. at årsmøtet påla alle seksjonseierne å gjennomføre denne utskiftingen.

Styret vil samle inn tilbakemeldinger / klager og videreformidler disse til Rørmontasje i høst. Dersom det oppstår problemer med radiatorene senere må du selv kontakte rørlegger for å få utbedret problemet.

Styret setter pris på om alle beboere kan fylle ut skjemaet nedenfor innen onsdag 12. oktober slik at vi kan gi en rask og god tilbakemelding til Rørmontasje.

Takk for tilbakemeldingene! Dersom du har lekkasjeproblemer med radiatorene må du selv ta kontakt med rørlegger (f.eks. Rørmontasje). Dersom du ikke har varme i radiatorene må du ta kontakt med styret.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.