Radiatorene blir slått på 30. september

Radiatoranlegget blir slått på mandag 30. september ca. kl. 16. 

Det er viktig at alle:

  • Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren
  • Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. Les mer om hvordan du lufter en radiator: http://blindernveien.no/informasjon/luft-radiator/

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.