Radiatoranlegget slås på torsdag 23/9

Det er viktig at alle:

  • Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren
  • Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. Les mer om hvordan du lufter en radiator:  http://blindernveien.no/informasjon/luft-radiator/.

Hjelp til lufting

Ønsker du/dere gratis hjelp av vaktmester til lufting av radiatorene? 

Når radiatoranlegget slås på er det viktig at alle beboere lufter radiatorene sine de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. En god lufting av radiatorene er viktig for at hele anlegget skal fungere godt. Styret har derfor innført tilbud om gratis hjelp til lufting som en permanent ordning.

Ønsker du å benytte deg av dette, send epost til styret på styret@blindernveien.no eller legg en lapp i styrepostkassa innen 1. oktober. 

Susing i radiatorene

I 2020 ble det utført en kartlegging av susing i radiatorene. Plagsom susing fra en eller flere radiatorer er meldt fra noen av leilighetene. Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å konstatere alvorlige feil med det felles rørsystemet. Lokaliseringen av de radiatorene som suser virker tilfeldig. Vi antar derfor at susingen kan skyldes den enkelte radiatoren eller dens tilkobling til rørene. I en vurdering gjort av firma Rørteknikk i mai 2020 antydes det også at susingen kan skyldes dårlige/defekte ventiler. Det mulig at utskifting av radiator og/eller ventiler kan hjelpe på susingen. Det er imidlertid opp til den enkelte eier å evt gjøre dette, da denne delen av anlegget er seksjonseiers ansvar.

blindernveien.no ble sist oppdatert 21.9.2021.