Radiatoranlegget blir slått på mandag 7. oktober

Radiatoranlegget blir slått på mandag 7. oktober ca kl. 16.00

Det er viktig at alle:

  • Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren
  • Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. Les mer om hvordan du lufter en radiator:  http://blindernveien.no/informasjon/luft-radiator/.
Share Button

blindernveien.no ble sist oppdatert 27.9.2019.