Rørspyling 3. februar 2011

Soilrørene (de tykke avløpsrørene i støpjern) i søppelrommene og ved hovedinngangene blir spylt torsdag 3. februar. Spylingen vil redusere luktplager og fjerne innvendig slam og belegg i rørene.

På sikt må innvendige rør i byggene også spyles, men det må gjennomføres flere faglige utredninger av tilstanden til disse rørene før styret ønsker å sette i gang arbeidet.

Spylingen på torsdag skal ikke påvirke noen av leilighetene, men særlig beboere i de nederste etasjene bør kontrollere at spylingen ikke fører til lekkasjer e.a. problemer fra sluk eller soilrør. Dersom du er bortreist er det fornuftig å be en nabo ta en liten titt innom leiligheten din på torsdag ettermiddag.

Ta kontakt med vaktmesteren om du har spørsmål.

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.