Pass på hva du kaster i do!

Det har i den siste tid vært problemer med kloakksystemet i B2. De som bor i 1 og 2. etasje merker problemene ved at det tar lang tid å få skylt ned i toalettet.

Vaktmester har vært involvert og her er hva han skriver til styret;

Pumper er montert og kummen er renset i Blinderveien nr 2. For å få dette til å fungere optimalt må noen forbedringer foretas på det elektriske anlegget. Det må også gjøres flere utbedringer i kummen. Det er en stund siden det er blitt gjort noe større vedlikehold på denne, samt at alarmsystemet ikke virker nå. Dette må gjøres for at anlegget
skal fungere. Kostnad på dette på 10 000 til 15 000 kr.

Husk at du ikke må kaste tørkepapir, våtservietter, vaskefiller eller sokker i toalettet. Eller sagt på en annen måte: Det skal ikke kastes annet enn toalettpapir i toalettet (overnevnte eksempler ting som er funnet i pumpene hos oss). Alt annet enn toalettpapir setter seg fast i pumpene, og de blir dermed ødelagt.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.