Parkeringsplasser utenfor B4

Det vises til tidligere årsmøtevedtak og informasjon om etablering av nye parkeringsplasser for sameiet utenfor B4. Det skal også legges ny asfalt på inngangspartiet.

Arbeidet starter opp etter påske, sannsynligvis 24. april. Det vil bli noe begrenset mulighet til å kjøre helt inn til inngangen en kort periode.  

Vi vet ikke helt hvor lang tid det vil ta, men vil sørge for nærmere informasjon om fremdrift.   

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.