Parkeringsplasser og studentboliger i Blindernveien 6

Styret hadde i uke 11 et møte med to representanter, Øystein Myrvold og Mattis Schrøder fra SIO for avklaring og avtale om parkeringsforhold og informasjon om planer for kommende studentboliger i Blindernveien 6.

Nederste del av det som nå er parkeringsplass ved Blindernveien 4 er kjøpt av SIO.

Det vi eier utgjør ca 4 parkeringsplasser på venstre side og ca 9 plasser på høyre side. SIO er eier av ca 12 parkeringsplasser av det nederste asfalterte arealet.

Styret har fått til en avtale med SIO om at vi inntil videre disponerer de plassene vi nå har, dvs ned til asfalten slutter, mot at SIO får bruke innkjørselen via vår parkeringsplass (slik det er nå). Dette gir oss noe tid til å vurdere alternative parkeringsmuligheter på tomtearealene vi har. Nederste del av tomten (gruslagt del ned mot NRK) skal driftes av Europark.

SIO jobber nå med å få omregulert tomtearealet til boligformål. Styret vil holde kontakt og komme tilbake med mer informasjon om fremdrift og planer for bygging når vi har mer informasjon.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.