Parkeringskort

På grunn av den spesielle situasjonen vi er i nå vil det ikke bli delt ut nye parkeringskort. De gamle parkeringskortene gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

Oslo parkeringsservice er varslet.

blindernveien.no ble sist oppdatert 10.3.2021.