Parkeringskort for 2019

Parkeringskort for 2019 ble delt ut på årsmøtet i mars. De som ikke var på årsmøtet kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.