Parkeringskort for 2018

Parkeringskort for 2018 ble delt ut på årsmøtet 12. mars. De som ikke var der, og som vil ha parkeringskort, kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder.

Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som seksjonseieren får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort.
Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.