Parkeringskort for 2017

Det ble innført nye parkeringskort i 2016 etter vedtak på sameiermøtet om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov». 

Parkeringskort for 2017 deles ut på sameiermøtet 6. mars. De som ikke har mulighet til å være på sameiermøtet kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder. 

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.