Parkeringskort 2018

Parkeringskort for 2018 ble delt ut på årsmøtet i mars. De som ikke var på årsmøtet kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder. 

Nye parkeringsrutiner for sameiet ble vedtatt av årsmøtet i 2016:  «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov». 

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.