Oppussing og støy

Styret har den siste tiden mottatt flere klager på støy i forbindelse med oppussing i Blindernveien 4. 

Styret er glad for at leiligheter pusses opp – det viser at vi vil investere i boligene våre, og det øker verdien på borettslaget som helhet. Det er imidlertid utfordrende å leve i nærheten av byggestøy, spesielt nå som mange har hjemmekontor. Vi minner derfor om bestemmelsene som finnes om ro, arbeidstider og varsling i husordensreglene våre. 

Den viktigste regelen er kanskje denne: Vis hensyn til naboene og de andre som bor i blokka. 

I Husordensreglene skriver vi: 

Særlig om oppussing og støyende arbeider:

Kortvarige / sporadiske arbeider: Nødvendig drillboring, banking eller lignende støyende arbeider er tillatt hverdager mellom kl 08.00 og 18.30, samt lørdag mellom kl 09.00 og 16.00.

Større/sammenhengende oppussingsarbeider over flere dager: Styret og naboer skal alltid varsles på forhånd. Skriftlig varsel skal gis styret minimum 1 uke før arbeidene påbegynnes, og naboer skal varsles gjennom eget oppslag i resepsjonen i 1. etasje minimum to dager før igangsettelse.

Det skal legges en plan for oppussingen sammen med styret, i forkant og underveis, og med varsling til beboere i blokka minst en uke før oppstart.

Særlig støyende arbeider (eksempelvis drillboring) skal planlegges og varsles fortløpende og i forkant til naboer gjennom å henge opp plan uke for uke med angitte tidsrom for støy.

Oppussingsprosjekter som varer utover 2 uker / 10 arbeidsdager må gjennomføres innenfor alminnelig arbeidstid mandag – fredag kl 0800 – 1600, med mindre styret gir særskilt tillatelse til avvik fra dette.

Se også denne siden med spørsmål og svar om oppussing:

Legg spesielt merke punktet om at alt arbeid på bærevegger, baderom og andre vesentlige endringer er søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten. Det må også sendes søknad til styret dersom man ønsker å gjøre endringer i bærevegger, tilknytning til ventilasjonsanlegg, vesentlig arbeid på radiatorene og andre tekniske installasjoner.

Er du usikker på hva som er bærevegger – kontakt styret! 

blindernveien.no ble sist oppdatert 10.1.2022.