Oppstart av bygging i Blindernveien 6

Informasjon fra styret i Blindernveien 2 og 4
Vi har fått informasjon fra SIO om at de nå har fått tillatelse til
å starte opp bygging av nye studentboliger i Blindernveien 6.

De starter opp mandag 24. juni med å sette opp byggegjerder. Det er
VIKTIG at de som har biler stående på parkeringsplassene utenfor
Blindernveien 4 sjekker at de står utenfor markert område.
Biler må være flyttet innen mandag morgen.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.