Oppstart av arbeid med nye parkeringsplasser

Arbeidet med å etablere nye parkeringsplassene utenfor B 2 starter opp mandag 26. mars. 

Nærmere informasjon om oppstart utenfor B4 kommer senere. 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.